Regelgeving

Titel Status Datum publicatie Laatste codificatie Download Doelgroep Thema Type
Ministeriële omzendbrief van 2 juni 2015 aan de hulpverleningszones aangaande het uitsturen van de ambulances via de zonale dispatchings. New 02/06/2015 Download Noodcentrale 112, Civiele Bescherming, Brandweer Dringende geneeskundige hulpverlening Ministeriële omzendbrief
Ministeriële omzendbrief van 25 juni 2015 betreffende de lopende aanwervingsprocedures van onderluitenanten, de wervingsreserves van onderluitenant en de stagiairs-onderluitenant. Update 14/07/2015 Brandweer Personeel / statuten van het personeel van de zones Ministeriële omzendbrief
Ministerieel besluit van 11 juni 2015 tot vaststelling van de lijst met lichtere, aangepaste betrekkingen bedoeld in artikel 126, derde lid, van het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het ... New 17/06/2015 17/06/2015 Download Brandweer Personeel / statuten van het personeel van de zones Ministerieel besluit
Ministeriële omzendbrief van 28 mei 2015 tot wijziging van de ministeriële omzendbrief van 2 oktober 2007 betreffende de markering van brandweerhelmen en tot invoering van nieuwe insignes ingevolge de hervorming van de Civiele Veiligheid. New 03/06/2015 03/06/2015 Download Brandweer Personeel / Kledij Ministeriële omzendbrief
Ministeriële omzendbrief van 23 april 2015 betreffende het dragen van de veiligheidsgordels in brandweervoertuigen ter opheffing van de omzendbrief van 4 november 2014 - dragen van de gordel in de interventievoertuigen. New 13/05/2015 13/05/2014 Download Civiele Bescherming, Brandweer Materieel / minimum materieel Ministeriële omzendbrief
Ministeriële omzendbrief van 9 augustus 2011 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en recht van afbeelding. New 09/08/2011 Download Noodcentrale 112, Civiele Bescherming, Brandweer Informatie aan het publiek Ministeriële omzendbrief
Ministeriële omzendbrief van 2 april 2015 betreffende de creatie van een opdrachtencentrale binnen de Algemene Directie Civiele Veiligheid. New 21/04/2015 21/04/2015 Download Civiele Bescherming, Brandweer Materieel / aankoop met subsidies Ministeriële omzendbrief
Ministeriële omzendbrief van 12 maart 2015 - verderzetting lopende stages na overdracht naar de zone - artikel 314 koninklijk besluit van 19 april 2014. New 01/04/2015 01/04/2015 Download Brandweer Personeel / statuten van het personeel van de zones Ministeriële omzendbrief
Ministeriële omzendbrief van 26 maart 2015 betreffende het federaal geschiktheidsattest voor de toekomstige operationele personeelsleden van de hulpverleningszones. New 16/04/2015 16/04/2015 Download Brandweer Personeel / aanwervingsvoorwaarden Ministeriële omzendbrief
Ministeriële omzendbrief van 25 februari 2015 betreffende de veiligheids- en identificatiemarkering van de voertuigen van meer dan 2,5 ton, van de aanhangwagens met een totaal gewicht van meer dan 3,5 ton, van de opleggers, evenals van de containers ... New 17/03/2015 17/03/2015 Download Brandweer Materieel / minimum materieel Ministeriele omzendbrief
Ministeriële omzendbrief van 12 maart 2015 - instructies m.b.t. het opstellen van het eerste personeelsplan voor het operationeel personeel van de zone en het goedkeuringstoezicht op dit plan. New 01/04/2015 01/04/2015 Download Brandweer Algemene organisatie Ministeriële omzendbrief
Koninklijk besluit van 19 december 2014 tot vastlegging van de organisatie van de brandpreventie in de hulpverleningszones. New 30/01/2015 30/01/2015 Download Brandweer Organisatie van de zones Koninklijk besluit
Omzendbrief van 16 december 2014 - Minimale prestatievergoeding vrijwillige brandweer - Interpretatie artikel 36 KB 19 april 2014 houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones. New 27/01/2015 27/01/2015 Download Brandweer Personeel / statuten van het personeel van de zones Ministeriële Omzendbrief
Koninklijk besluit van 5 december 2014 tot uitvoering van artikel 207 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid voor de leden van het administratief personeel van de hulpverleningszones. New 20/01/2015 20/01/2015 Download Brandweer Personeel / statuten van het personeel van de zones Koninklijk Besluit
Koninklijk besluit van 4 april 2014 inzake vaststelling, berekening en betaling van de federale basisdotatie voor de hulpverleningszones. New 25/06/2014 20/03/2017 Download Brandweer Financieel aspect / boekhouding van de zones Koninklijk besluit
Koninklijk besluit van 25 april 2014 tot vaststelling van de modaliteiten van de opvorderingsbevoegdheid bedoeld in artikel 181 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid. New 27/11/2014 27/11/2014 Download Civiele Bescherming, Brandweer Algemene organisatie Koninklijk besluit
Brief van 21 november 2014 aan de provinciegouverneurs betreffende de goedkeuringsprocedure van de opvorderingskosten. New 21/11/2014 Download Civiele Bescherming, Brandweer Algemene organisatie Brief
Koninklijk besluit van 23 augustus 2014 houdende vaststelling van de inventaris- en schattingsregels van de roerende en onroerende goederen van de gemeenten aangewend voor de uitvoering van de opdrachten van de brandweerdiensten. New 29/10/2014 23/08/2014 Download Brandweer Financieel aspect / boekhouding van de zones Koninklijk besluit
Koninklijk besluit van 23 augustus 2014 betreffende het administratief statuut van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen brandweerman is. Update 22/10/2014 26/01/2018 Download Brandweer Personeel / statuten van het personeel van de zones Koninklijk besluit
Ministeriële omzendbrief van 4 november 2014 betreffende het dragen van de gordel in de interventievoertuigen. New 04/11/2014 29/09/2014 Brandweer Materieel / minimum materieel Ministeriële omzendbrief
Koninklijk besluit van 10 juni 2014 tot vastlegging van de mandaattoelage van de commandant van een hulpverleningszone en van de grenzen van de vergoeding van de bijzondere rekenplichtige. New 27/10/2014 10/06/2014 Download Brandweer Personeel / statuten van het personeel van de zones Koninklijk besluit
Brief van 24 februari 2011 aan de provinciegouverneurs betreffende de goedkeuringsprocedure van de opvorderingskosten. Update 24/02/2011 Civiele Bescherming, Brandweer Algemene organisatie Brief
Koninklijk besluit van 23 augustus 2014 houdende bezoldigingsregeling van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen brandweerman is. New 22/10/2014 09/05/2016 Download Brandweer Personeel / statuten van het personeel van de zones Koninklijk besluit
Ministeriële omzendbrief van 15 juli 2014 - gelijkstellingen met het brevet van crisissituatiebeheer. New 20/10/2014 20/10/2014 Download Brandweer Opleiding Ministeriële omzendbrief
Koninklijk besluit van 4 augustus 2014 tot bepaling van de modaliteiten van de uitvoering door de provincie van opdrachten ten gunste van de hulpverleningszone en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten genomen in uitvoering van de wet van ... New 20/10/2014 04/08/2014 Download Brandweer Algemene organisatie Koninklijk besluit

Paginas