Regelgeving

Titel Status Datum publicatie Laatste codificatie Download Doelgroep Thema Type
Ministerieel besluit van 8 oktober 2016 tot vaststelling van de functiebeschrijvingen van het operationeel personeel van de hulpverleningszones. New 24/11/2016 24/11/2016 Download Brandweer Personeel / statuten van het personeel van de zones Ministerieel besluit
Ministeriële omzendbrief van 10 november 2016 betreffende educatief verlof voor vrijwillige brandweerlieden – prestatievergoeding. New 08/12/2016 16/07/2017 Download Brandweer Opleiding Ministeriële omzendbrief
Ministerieel besluit van 12 augustus 2016 houdende overdracht van de bevoegdheid om over te gaan tot diverse voorbereidende handelingen inzake toezicht op de beraadslagingen van de hulpverleningszones. New 31/10/2016 31/10/2016 Download Brandweer Algemene bepalingen Ministerieel besluit
Ministeriële omzendbrief van 8 oktober 2016 betreffende de evaluatie van de operationele personeelsleden van de hulpverleningszones. New 24/11/2016 24/11/2016 Download Brandweer Personeel / statuten van het personeel van de zones Ministeriële omzendbrief
Ministerieel besluit van 29 juni 2016 houdende ontslag en benoeming van leden van de nationale raad voor accreditatie. New 12/07/2016 12/07/2016 Download Brandweer Accreditatie Ministerieel besluit
Ministerieel besluit van 29 juni 2016 houdende ontslag en benoeming van leden van de nationale raad voor accreditatie. New 12/07/2016 12/07/2016 Download Brandweer Accreditatie Ministerieel besluit
Ministerieel besluit van 29 juni 2016 houdende ontslag en benoeming van leden van de coördinatiecommissie van het belac accreditatiesysteem van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling. New 12/07/2016 12/07/2016 Download Brandweer Accreditatie Ministerieel besluit
Ministeriële omzendbrief van 24 mei 2016 betreffende de shiften van 24 uur. New 24/05/2016 Download Brandweer Personeel / organisatie Ministeriële omzendbrief
Ministeriële omzendbrief van 18 februari 2014 betreffende de astrid-indoorradiodekking in nieuwe grote bouw- en infrastructuurwerken. New 18/02/2014 Download Noodcentrale 112 Materieel / radioprocedure - ASTRID Ministeriële omzendbrief
Ministeriële omzendbrief van 18 juli 2016 betreffende de onderrichtingen voor de opmaak van de begroting van de hulpverleningszones voor 2017 en de bijhorende begrotingswijzigingen. New 18/07/2016 Download Brandweer Financieel aspect / boekhouding van de zones Ministeriële omzendbrief
Ministeriële omzendbrief van 20 mei 2016 betreffende de trimestriële melding van de begrotingsgegevens van de hulpverleningszones. New 02/06/2016 02/06/2016 Download Brandweer Financieel aspect / boekhouding van de zones Ministeriële omzendbrief
Koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de hulpverleningszones. 12/12/2014 Download Brandweer Financieel aspect / boekhouding van de zones Koninklijk besluit
Omzendbrief DGGS/DGH-AMU/2016/001 van 12 april 2016 betreffende de minimale inhoud van de voertuigen die het vervoer van personen op zich nemen binnen de Dringende Geneeskundige Hulpverlening (DGH) New 12/04/2016 12/04/2016 Download Noodcentrale 112, Civiele Bescherming, Brandweer Dringende geneeskundige hulpverlening Omzendbrief
Ministerieel besluit van 25 augustus 2015 ter uitvoering van het Koninklijk besluit van 4 september 2014 tot vaststelling van de modaliteiten en de voorwaarden voor de toekenning van de toelage bedoeld in artikel 3ter van de Wet van 8 juli 1964 ... Update 22/09/2015 11/02/2016 Download Noodcentrale 112, Brandweer Dringende geneeskundige hulpverlening Ministerieel besluit
Ministeriële omzendbrief van 22 februari 2016 aangaande de voortgezette opleiding van de operationele personeelsleden van de hulpverleningszones. Update 03/03/2016 22/02/2016 Brandweer Opleiding Ministeriële omzendbrief
Bericht van 26 januari 2016 inzake de inwerkingtreding van bepaalde artikelen uit de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid en van het koninklijk besluit van 4 augustus 2014 tot bepaling van de modaliteiten van de uitvoering door de ... New 09/02/2016 09/02/2016 Download Brandweer Algemene bepalingen Avis
Koninklijk besluit van 6 december 2015 tot bepaling van de voorwaarden van subsidies aan de prezones en aan de hulpverleningszones voor de aankoop van materiaal of het gebruik van een licentie noodzakelijk voor het uitoefenen van hun opdrachten ... New 17/12/2015 17/12/2015 Download Brandweer Financieel aspect / boekhouding van de zones Koninklijk besluit
Koninklijk besluit van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten. Update 07/12/2015 03/05/2019 Download Civiele Bescherming, Brandweer Opleiding Koninklijk besluit
Ministeriële omzendbrief van 8 december 2015 - oprichting van een zonaal informatiecomité voor het brandweerpersoneel. New 11/12/2015 Download Brandweer Algemene organisatie Ministeriële omzendbrief
Wet van 18 september 1986 tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de overheidsdiensten. New 31/10/1986 09/11/2015 Download Noodcentrale 112, Civiele Bescherming, Brandweer Personeel / organisatie Wet
Ministeriële omzendbrief van 27 oktober 2015 betreffende het ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden van subsidies aan de prezones en aan de hulpverleningszones voor de aankoop van materiaal of het gebruik van een licentie ... Update 27/10/2015 Download Brandweer Financieel aspect / boekhouding van de zones Ministeriële omzendbrief
Ministeriële omzendbrief van 14 oktober 2015 betreffende de verkoop door de hulpverleningszones van door de federale staat gesubsidieerd materieel. New 04/11/2015 14/10/2015 Download Brandweer Materieel / aankoop met subsidies Ministeriële omzendbrief
Ministeriële omzendbrief van 14 augustus 2015 betreffende de interventiekledij. New 24/09/2015 14/08/2015 Download Brandweer Personeel / Kledij Ministeriële omzendbrief
Ministeriële omzendbrief van 14 juli 2015 betreffende de lopende aanwervingsprocedures van onderluitenanten, de wervingsreserves van onderluitenant en de stagiairs-onderluitenant New 28/07/2015 14/07/2015 Download Brandweer Personeel / statuten van het personeel van de zones Ministeriële omzendbrief
Ministeriële omzendbrief van 18 juni 2015 - De standaard operationele procedures (« SOP ») van het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid. New 08/07/2015 08/07/2015 Download Civiele Bescherming, Brandweer Coördinatie van de operaties Ministeriële omzendbrief

Paginas