Regelgeving

Titel Status Datum publicatie Laatste codificatie Download Doelgroep Thema Type
Ministerieel besluit van 29 mei 2013 houdende benoeming van leden van de nationale raad voor accreditatie. 07/06/2013 Download Brandweer Accreditatie Ministerieel besluit
[ministerieel besluit van 25 juli 2005 houdende toekenning van een toelage voor onregelmatige prestaties aan het personeel dat de permanentie verzekert binnen de algemene directie van het crisiscentrum van de federale overheidsdienst binnenlandse ... 08/08/2005 24/11/2009 Download Noodcentrale 112, Brandweer 112-centra Ministerieel besluit
Ministeriële omzendbrief van 17 december 2002 instructies betreffende de eindejaarsfeesten – brandpreventie. 17/12/2002 Download Brandweer Informatie aan het publiek Ministeriële omzendbrief
Ministeriële omzendbrief van 13 december 1995 betreffende de eindejaarsfeesten - brandpreventie. 13/12/1995 Download Brandweer Informatie aan het publiek Ministeriële omzendbrief
Omzendbrief van 10 oktober 1995 betreffende de relatie tussen de brandweer en de pers. 09/12/1995 Brandweer Informatie aan het publiek Omzendbrief
Ministerieel besluit van 16 februari 2006 tot bepaling van de lijst van de normatieve documenten die de werking van belac bepalen en de lijst van de normatieve documenten die de accreditatiecriteria bepalen voor de instellingen voor de ... 23/02/2006 19/06/2017 Download Brandweer Accreditatie Ministerieel besluit
Koninklijk besluit van 31 januari 2006 tot oprichting van het BELAC accreditatiesysteem van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling. 03/02/2006 07/02/2014 Download Brandweer Accreditatie Koninklijk besluit
Koninklijk besluit van 14 maart 2005 tot aanstelling van de ambtenaren belast met de opsporing en de vaststelling van de inbreuken op de wet van 20 juli 1990 betreffende de accreditatie van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling. 31/03/2005 Download Brandweer Accreditatie Koninklijk besluit
Koninklijk besluit van 24 januari 1991 houdende oprichting van de nationale raad voor accreditatie en certificatie. 02/02/1991 Download Brandweer Accreditatie Koninklijk besluit
[Wet van 20 juli 1990 betreffende de accreditatie van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling]. Wet Claes. 22/08/1990 28/02/2013 Download Brandweer Accreditatie Wet
Ministeriële omzendbrief van 18 mei 2009 betreffende het doorgeven van oproepen en informatie van HC100 naar CIC101 bij monodisciplinaire medische oproepen, met als doel de naleving van het medisch beroepsgeheim. 13/07/2010 Download Noodcentrale 112, Brandweer Dringende geneeskundige hulpverlening Ministeriële omzendbrief
Ministeriële omzendbrief van 14 december 2009 betreffende het medisch interventieplan. 14/12/2009 Download Brandweer Rampenplanning Ministeriële omzendbrief
Ministeriële omzendbrief NPU-4 van 30 maart 2009 betreffende de disciplines. 09/09/2009 Download Brandweer Rampenplanning Ministeriële omzendbrief
Ministeriële omzendbrief NPU-3 van 30 maart 2009 betreffende de goedkeuring van de provinciale nood- en interventieplannen. 09/09/2009 Download Brandweer Rampenplanning Ministeriële omzendbrief
Ministeriële omzendbrief NPU-2 van 30 maart 2009 betreffende het algemeen nood- en interventieplan van de provinciegouverneur. 09/09/2009 Download Brandweer Rampenplanning Ministeriële omzendbrief
Besluit van 5 december 2008 van de Waalse regering tot bepaling van de sectorale voorwaarden betreffende de installaties voor de hergroepering of de sortering van afval van klasse B1. 07/01/2009 12/02/2009 Download Brandweer Rampenplanning Besluit van de Waalse regering
Besluit van 5 december 2008 van de Waalse regering tot bepaling van de sectorale voorwaarden betreffende de installaties voor de hergroepering of de sortering van afval van klasse B2. 08/01/2009 12/02/2009 Download Brandweer Rampenplanning Besluit van de Waalse regering
Besluit van 5 december 2008 van de Waalse regering tot bepaling van de integrale voorwaarden betreffende de installaties voor de hergroepering en de sortering van afval van klasse B2 en tot wijziging van het besluit van de Waalse regering van ... 08/01/2009 12/02/2009 Download Brandweer Rampenplanning Besluit van de Waalse regering
Besluit van 5 december 2008 van de Waalse regering tot bepaling van de integrale voorwaarden betreffende de installaties voor de hergroepering of de sortering van afval van klasse B1. 07/01/2009 12/02/2009 Download Brandweer Rampenplanning Besluit van de Waalse regering
Ministerieel besluit van 20 juni 2008 tot vaststelling van de criteria waarmee door de exploitant moet rekening gehouden worden bij het afbakenen van het gebied dat door een zwaar ongeval zou kunnen worden getroffen. 27/08/2008 Download Brandweer Rampenplanning Ministerieel besluit
Besluit van 14 november 2007 van de Waalse regering tot bepaling van de integrale voorwaarden betreffende de installaties voor de tijdelijke opslag van afvalstoffen van klasse B1. 19/12/2007 Download Brandweer Rampenplanning Besluit van de Waalse regering
Besluit van 14 november 2007 van de Waalse regering tot bepaling van de integrale voorwaarden betreffende de installaties voor de tijdelijke opslag van afvalstoffen van klasse B2. 19/12/2007 05/12/2008 Download Brandweer Rampenplanning Besluit van de Waalse regering
Besluit van 19 april 2007 van de Waalse regering tot bepaling van de sectorale voorwaarden van toepassing op inrichtingen waar gevaar bestaat voor zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. 11/05/2007 Download Brandweer Rampenplanning Besluit van de Waalse regering
Beschikking van de raad van 5 maart 2007 tot instelling van een financieringsinstrument voor Civiele Bescherming. 2007/162/CE, Euratom. 10/03/2007 Download Brandweer Rampenplanning Décision
Besluit van 23 november 2006 van de Waalse regering tot bepaling van de sectorale voorwaarden betreffende de installaties voor de tijdelijke opslag van gevaarlijke afvalstoffen. 12/12/2006 Download Brandweer Rampenplanning Besluit van de Waalse regering

Paginas