Regelgeving

Titel Status Datum publicatie Laatste codificatie Download Doelgroep Thema Type
Wet van 5 mei 2014 betreffende diverse aangelegenheden inzake de pensioenen van de overheidssector. New 02/06/2014 02/06/2014 Download Brandweer Personeel / geldelijk statuut Wet
ARBEIDSREGLEMENT FOD BINNENLANDSE ZAKEN - maart 2014 – deel arbeidstijd voor de noodoproep-centrales. 01/03/2014 Download Noodcentrale 112, Brandweer 112-centra Reglement
Koninklijk besluit van 26 maart 2014 tot vaststelling van het functieprofiel van de commandant van een hulpverleningszone en van de nadere bepalingen voor zijn selectie en zijn evaluatie. New 12/05/2014 30/08/2016 Download Brandweer Officieren Koninklijk besluit
Koninklijk besluit van 28 februari 2014 betreffende de voorwaarden waaronder een zoneraadslid van een hulpverleningszone die, ingevolge een handicap niet zelfstandig zijn mandaat kan vervullen, zich voor de uitoefening van dit mandaat kan laten ... New 15/04/2014 04/08/2014 Download Brandweer Algemene organisatie Koninklijk Besluit
Koninklijk besluit van 26 februari 2014 tot indeling van de zones in categorieën bedoeld in artikel 14/1 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid. Update 02/04/2014 17/05/2017 Download Brandweer Algemene organisatie Koninklijk Besluit
Koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. Update 20/10/1984 10/04/2014 Download Brandweer Personeel / organisatie Koninklijk Besluit
Ministeriële omzendbrief van 13 juli 1994 betreffende het sectoraal akkoord van 12 juli 1994 - veiligheidspersoneel. 21/09/1994 Download Brandweer Personeel / geldelijk statuut Ministeriële omzendbrief
Wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen. Uittreksel 31/12/2009 Download Brandweer Personeel / aanwervingsvoorwaarden Wet
Ministeriële omzendbrief van 6 juli 2010 betreffende de persoonlijke beschermingsmiddelen van het personeel van de brandweerdiensten bij het volbrengen van hun opdrachten. Download Brandweer Personeel / Kledij Ministeriële omzendbrief
Koninklijk besluit van 30 augustus 2013 tot vaststelling van de minimale normen betreffende de persoonlijke beschermingsmiddelen en de bijkomende uitrusting die de hulpverleningszones en prezones ter beschikking stellen van hun operationeel personeel. New 19/09/2013 Download Brandweer Personeel / Kledij Koninklijk besluit
Ministerieel besluit van 2 mei 2013 tot aanwijzing van medische directeurs in de 112-centra. 21/05/2013 Download Noodcentrale 112, Brandweer 112-centra Ministerieel besluit
Ministerieel besluit van 2 mei 2013 tot aanwijzing van adjunct medische directeurs in de 112-centra. 21/05/2013 Download Noodcentrale 112, Brandweer 112-centra Ministerieel besluit
Ministerieel besluit van 2 april 2012 tot instelling van een beoordelingscommissie bij de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken voor de nederlandstalige gemeentelijke personeelsleden en beroepsbrandweerlieden in dienst bij de centra van het ... 27/04/2012 Download Noodcentrale 112, Brandweer 112-centra Ministerieel besluit
Ministerieel besluit van 27 januari 2012 tot instelling van een beoordelingscommissie bij de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken voor de franstalige gemeentelijke personeelsleden en beroepsbrandweerlieden in dienst bij de centra van het ... 03/02/2012 Download Noodcentrale 112, Brandweer 112-centra Ministerieel besluit
Ministerieel besluit van 23 november 2011 houdende de aanduiding van de functionele chef voor elk centrum van het eenvormig oproepstelsel. Update 13/12/2011 18/07/2018 Download Noodcentrale 112, Brandweer 112-centra Ministerieel besluit
Ministerieel besluit van 17 november 2011 tot aanwijzing van de leden van de commissie voor vrijstelling van de opleiding van de 100 aangestelden bedoeld in artikel 10 van het koninklijk besluit van 12 oktober 2011 tot detachering naar de ... 29/11/2011 Download Noodcentrale 112, Brandweer 112-centra Ministerieel besluit
Ministerieel besluit van 17 november 2011 tot aanwijzing van de leden van de commissie voor vrijstelling van de opleiding van de 100 aangestelden bedoeld in artikel 10 van het koninklijk besluit van 12 oktober 2011 tot detachering of ... 29/11/2011 Download Noodcentrale 112, Brandweer 112-centra Ministerieel besluit
VADEMECUM VAN HET ARBEIDSREGLEMENT VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN – deel arbeidstijd in de noodoproepcentrales Update 01/04/2014 Download Noodcentrale 112, Brandweer 112-centra Reglement
Koninklijk besluit van 17 oktober 2011 betreffende de 112-centra en het agentschap 112. 28/10/2011 23/08/2014 Download Noodcentrale 112, Brandweer 112-centra Koninklijk besluit
Koninklijk besluit van 17 oktober 2011 betreffende de dispatching van de operationele diensten van de Civiele Veiligheid. 28/10/2011 Download Noodcentrale 112, Brandweer 112-centra Koninklijk besluit
Koninklijk besluit van 12 oktober 2011 tot overplaatsing naar de FOD Binnenlandse Zaken van de personeelsleden in dienst bij de centra van het eenvormig oproepstelsel. Update 21/10/2011 26/12/2013 Download Noodcentrale 112, Brandweer 112-centra Koninklijk besluit
Koninklijk besluit van 12 oktober 2011 tot detachering naar de FOD Binnenlandse Zaken van de beroepsbrandweerlieden in dienst bij de centra van het eenvormig oproepstelsel. 21/10/2011 29/08/2012 Download Noodcentrale 112, Brandweer 112-centra Koninklijk besluit
Koninklijk besluit van 12 oktober 2011 tot detachering of terbeschikkingstelling naar de FOD Binnenlandse Zaken van de personeelsleden in dienst bij de centra van het eenvormig oproepstelsel. 21/10/2011 29/08/2012 Download Noodcentrale 112, Brandweer 112-centra Koninklijk besluit
Wet van 29 april 2011 houdende oprichting van de 112-centra en het agentschap 112. 23/05/2011 Download Noodcentrale 112, Brandweer 112-centra Wet
Ministerieel besluit van 29 mei 2013 houdende ontslag en benoeming van leden van de coördinatiecommissie van het BELAC accreditatiesysteem van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling. 07/06/2013 Download Brandweer Accreditatie Ministerieel besluit

Paginas