Regelgeving

Titel Status Datum publicatieaflopend sorteren Laatste codificatie Download Doelgroep Thema Type
Koninklijk besluit van 11 oktober 2018 betreffende de toekenning van een specifieke dotatie aan de hulpverleningszone Hainaut-Centre, gelijkgesteld aan de loonkosten van de brandweerlieden van de hulpverleningszone Hainaut-Centre...
Brief van 21 november 2014 aan de provinciegouverneurs betreffende de goedkeuringsprocedure van de opvorderingskosten. New 21/11/2014 Download Civiele Bescherming, Brandweer Algemene organisatie Brief
Ministeriële omzendbrief van 27 juni 2014 betreffende het koninklijk besluit betreffende de minimale administratieve en operationele functies die de zone moet oprichten. New 28/07/2014 Download Brandweer Personeel / organisatie Ministeriële omzendbrief
Ministeriële omzendbrief van 26 juli 2018 betreffende de onderrichtingen voor de opmaak van de begroting van de hulpverleningszones voor 2019 en de bijhorende begrotingswijzigingen. New 26/07/2018 Download Brandweer Financieel aspect / boekhouding van de zones Ministeriële omzendbrief
Multidisciplinaire Ministeriële Omzendbrief (MULTI OPCOM 2017) van 26 oktober 2017 betreffende het gebruik van de multidisciplinaire gespreksgroepen van ASTRID en het bijbehorend nummeringsplan. New 26/10/2017 Download Noodcentrale 112, Brandweer Radiocommunicatie Ministeriële omzendbrief
Ministeriële omzendbrief van 9 augustus 2011 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en recht van afbeelding. Update 09/08/2011 Download Brandweer, Civiele Bescherming Personeel Ministeriële omzendbrief
Koninklijk besluit van 11 maart 2018 tot bepaling van de nadere regels voor het vrijgeven van de door de bijzondere rekenplichtige geplaatste borgstelling. Update Download Brandweer Zonewerking, Personeel Koninklijk besluit
Ministeriële omzendbrief van 18 februari 2014 betreffende de astrid-indoorradiodekking in nieuwe grote bouw- en infrastructuurwerken. New 18/02/2014 Download Noodcentrale 112 Radiocommunicatie Ministeriële omzendbrief
Dienstnota van 25 februari 2014 : mutaties van de neutrale calltakers en federale operatoren New Download Noodcentrale 112 112-centra Dienstnota
Ministeriële omzendbrief van 27 oktober 2017 - toekenning van de burgerlijke eretekens aan het operationeel personeel van de hulpverleningszones en van de DBDMH. Update 27/10/2017 Download Brandweer Personeel, DBDMH Ministeriële omzendbrief
ARBEIDSREGLEMENT FOD BINNENLANDSE ZAKEN - maart 2014 – deel arbeidstijd voor de noodoproep-centrales. 01/03/2014 Download Noodcentrale 112, Brandweer 112-centra Reglement
Ministeriële omzendbrief van 8 december 2015 - oprichting van een zonaal informatiecomité voor het brandweerpersoneel. Update 11/12/2015 Download Brandweer Zonewerking, Personeel Ministeriële omzendbrief
Ministeriële omzendbrief van 1 oktober 2014 betreffende de continuïteit van de opdrachten inzake dringende geneeskundige hulp binnen de hulpverleningszones. New 01/10/2014 Download Brandweer Dringende geneeskundige hulp Ministeriële omzendbrief
Koninklijk besluit van 18 juli 2018 betreffende de identificatiekaart voor het personeel van de hulpverleningszones. Update Download Brandweer Personeel Koninklijk besluit
Ministeriële omzendbrief van 14 augustus 2014 betreffende de gemeentelijke dotaties aan de hulpverleningszones - Criteria New 14/08/2014 Download Brandweer Financieel aspect / boekhouding van de zones Ministeriële omzendbrief
Ministeriële omzendbrief van 24 mei 2016 betreffende de shiften van 24 uur. Update 24/05/2016 Download Brandweer Zonewerking, Personeel, Arbeidstijd Ministeriële omzendbrief
Ministeriële omzendbrief van 2 juni 2015 aan de hulpverleningszones aangaande het uitsturen van de ambulances via de zonale dispatchings. New 02/06/2015 Download Noodcentrale 112, Civiele Bescherming, Brandweer Dringende geneeskundige hulp Ministeriële omzendbrief
Wet van 31 december 1963 betreffende de Civiele Bescherming Update 16/01/1964 09/11/2015 Download Civiele Bescherming, Brandweer Basiswet Wet
Wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening. 25/07/1964 19/03/2013 Download Brandweer Dringende geneeskundige hulp Wet
Koninklijk besluit van 2 april 1965 houdende vaststelling van de modaliteiten tot inrichting van de dringende geneeskundige hulpverlening en houdende aanwijzing van de gemeenten als centra van het eenvormig oproepstelsel. 12/05/1965 23/08/2014 Download Brandweer Dringende geneeskundige hulp Koninklijk besluit
Koninklijk besluit van 23 juni 1971 houdende organisatie van de opdrachten van de Civiele Bescherming en coordinatie van de operaties bij rampspoedige gebeurtenissen, catastrofen en schadegevallen. 24/07/1971 16/02/2006 Download Civiele Bescherming, Brandweer Coördinatie van de operaties Koninklijk besluit
Koninklijk besluit van 30 januari 1975 tot vaststelling van de type-koppelingen gebruikt inzake brandvoorkoming en -bestrijding. 09/04/1975 Download Brandweer Materieel / minimum materieel Koninklijk besluit
Ministeriële omzendbrief van 9 mei 1975 betreffende de standaardisering van de brandweerkoppelingen. 09/05/1975 Download Brandweer Materieel / minimum materieel Ministeriële omzendbrief
Koninklijk besluit van 20 oktober 1975 houdende organisatie van de inspectie van de brandweerdiensten van de gemeenten, de agglomeraties en de federaties van gemeenten. Update 11/11/1975 10/04/1995 Download Brandweer Basiswet Koninklijk besluit
Ministerieel rondschrijven van 14 oktober 1975 betreffende de watervoorraden voor het blussen van branden. Update 31/01/1976 Download Brandweer Bluswater, Niet-rollend materieel Ministeriële omzendbrief

Paginas