Interpretatie - Koninklijk besluit van 7 juli 1994 - Lage gebouwen

Brandweer
Basisnormen
Brandpreventie

Geïnterpreteerde wetgeving

Koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de […] gebouwen moeten voldoen.
Van toepassing in:
  • Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • Vlaams Gewest
  • Waals Gewest
  • Duitstalige Gemeenschap

Lage gebouwen

Voor de lage gebouwen (LG) kan de brandweer eventueel schuifladders gebruiken, waarvan de maximale lengte ongeveer 10 m bedraagt.

Deze hoogte bepaalt de grens tussen een laag en een middelhoog gebouw

Gebouwen met een conventionele hoogte van 0 m zijn lage gebouwen. 

 

Gerelateerde informatie

 

 

24.01.2013
Interpretatie
1 pagina