Interpretatie - Koninklijk besluit van 7 juli 1994 - Evacuatie van de personen met beperkte mobiliteit (PBM) in geval van brand

Brandweer
Basisnormen
Brandpreventie

Geïnterpreteerde wetgeving

Koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de […] gebouwen moeten voldoen.
Van toepassing in:
  • Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • Vlaams Gewest
  • Waals Gewest
  • Duitstalige Gemeenschap

Definitie van een persoon met beperkte mobiliteit (PBM)

“Een persoon heeft beperkte mobiliteit wanneer deze in zijn bewegingen gehinderd wordt door zijn lengte, zijn toestand, zijn leeftijd, zijn permanente of tijdelijke handicap, alsook door apparaten of instrumenten waarop deze persoon beroep moet doen om zich te verplaatsen.” 

 

01.07.2014
Interpretatie
16 pagina's