Ministeriële omzendbrief van 14 augustus 2014 betreffende de gemeentelijke dotaties aan de hulpverleningszones - Criteria

Brandweer
Financieel aspect / boekhouding van de zones

Niet gepubliceerd in Belgisch Staatsblad

14/08/2014
Ministeriële omzendbrief
4