Nieuws

Belgische hulpverleningszones
Op 19 december 2019 heeft het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) het statistiekenverslag 2017 van de hulpverleningszones gepubliceerd. In totaal werden in 2017 563.809  interventies uitgevoerd.
Multidisciplinaire oefening Stayin’ Connected
Dinsdag 26 november 2019 vond op het terrein van de Civiele Bescherming te Brasschaat de oefening Stayin’ Connected plaats. Er werd een terroristisch incident met biologische stoffen gesimuleerd in een fictieve buitenlandse context. De oefening was georganiseerd om de gespecialiseerde capaciteiten voor CBRNe incidenten (chemisch, biologisch, radiologisch, nucleair en explosieven) te trainen op bijzondere omstandigheden, alsook om de onderlinge informatie- en communicatiemogelijkheden te testen.
Op 13 november 2019 heeft het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE), in samenwerking met de vakbondsorganisaties, een symposium georganiseerd in de lokalen van de hoofdkazerne van de brandweer van Brussel. Het ging over het sensibiliseren van brandweerlieden over de risico's die een impact kunnen hebben op hun gezondheid. Meer dan 100 deelnemers hebben naar de twee uiteenzettingen geluisterd.
Op 11/02/2020, de 112-dag, voert België een keuzemenu in voor het noodnummer 112. In een noodsituatie zal je slechts één enkel nummer moeten onthouden om de drie hulpdiensten (brandweer, ambulance en politie) te bereiken. In alle gevallen word je geholpen, ook als je geen of de verkeerde keuze zou maken.
Op 13 november 2019 organiseert het Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid in samenwerking met de vakorganisaties, een symposium in het auditorium van de Brusselse Brandweer over gezondheidsbewustzijn bij de brandweer.
Help jij graag mensen? Werk je graag in team? Ben je ook stressbestendig en kan je om met computers? Word operator of calltaker in een noodcentrale 112/100 (brandweer en dringende geneeskundige hulp) en 101 (politie). Solliciteer vanaf 13 sepember 2019 via www.selor.be.
In de marge van een informele vergadering van de Europese ministers van Binnenlandse Zaken in Helsinki, hebben de Belgische Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Pieter De Crem en zijn Franse collega Minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner, op 18 juli 2019 een administratieve regeling betreffende bijstand en hulpverlening in de grensstreek tussen België en Frankrijk ondertekend.
Samen met het Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) willen Infrabel en de NMBS de hulpverleners via opleidingen vertrouwd maken met de specifieke spoorwegrisico’s waarmee zij geconfronteerd worden vanaf de oproep tot de aankomst van de vertegenwoordigers van de infrastructuurbeheerder (Infrabel) of de spoorwegonderneming (NMBS). Iedereen die minstens in bezit is van het brevet van sergeant of M01 kan aan de opleiding meedoen.
Vrijwillige brandweermensen kunnen ook in 2019 educatief verlof krijgen in hun hoofdberoep voor het volgen van een aantal specifieke modules uit de nieuwe brevetopleidingen.

Paginas

Abonneren op Nieuws