De Civiele Bescherming is een essentiële schakel in de wederopbouw van de gebieden die door de overstromingen van juli 2021 zijn getroffen

Civiele Bescherming
Interventie
In het kader van de Federale Ondersteuningscel (FOC), opgericht om het optreden van het Waalse Commissariaat voor heropbouw te ondersteunen, is de Civiele Bescherming dagelijks actief in verschillende gemeenten in de gebieden die door de overstromingen van half juli zijn getroffen. De beroepsmedewerkers en de vrijwilligers van de twee eenheden, Crisnée en Brasschaat, worden ingezet om onder meer het vuilnis op te ruimen dat is achtergebleven op de wegen, om kantoormeubilair aan de gemeenten te leveren, om afval, puin en andere kapotte huishoudelijke apparaten te verwijderen, of om de met water gevulde stookolietanks in woningen van slachtoffers, scholen en openbare instellingen leeg te pompen.
Vrijmaken van wegen en andere openbare plaatsen

Sinds 13 juli komt de Civiele Bescherming dagelijks in actie om de lokale overheden en de slachtoffers van de overstromingen te helpen.  Op het toppunt van de ramp vormden de operaties per boot om de inwoners van de overstroomde gebieden te redden maar ook de pompwerkzaamheden en de indamming prioritaire acties voor de beroepsmedewerkers en de vrijwilligers van de twee eenheden, Crisnée en Brasschaat.

Toen het water was teruggetrokken en de omvang van de schade was vastgesteld, was het duidelijk dat het werk van de Civiele Bescherming nog lang niet klaar was.  De Civiele Bescherming heeft dus haar operationele capaciteiten ter beschikking gesteld van de Federale Ondersteuningscel (FOC), die sinds 5 augustus belast is met het afstemmen van de federale middelen op die van de Waalse autoriteiten met het oog op de wederopbouw van de getroffen gebieden.

In het kader van deze enorme taak heeft de Civiele Bescherming in iets meer dan anderhalve maand meer dan 300 interventies uitgevoerd in verschillende gemeenten. Bij al die interventies zijn bijna 1.000  personen (beroepsmensen en vrijwilligers samen) ter plaatse geweest om er in totaal ongeveer 10.000 uur te presteren en iets meer dan 380.000 kilometer af te leggen.

Civiele Bescherming – Herstel van de door overstromingen getroffen gebieden

Vrijmaken van wegen en andere openbare plaatsen

Om de wegen en openbare ruimten schoon en veilig te maken en het verkeer weer op gang te brengen, heeft de Civiele Bescherming - samen met Defensie, de brandweer en de diensten van de Waalse Overheidsdienst - meegewerkt aan het ruimen en afvoeren van verschillende soorten afval met behulp van vrachtwagens, containers, kranen en ander werkmaterieel.

Vrijmaken van tuinen

Dankzij de drones van de Civiele Bescherming kon het afval, zoals ontwortelde bomen of stukken muur die in aan de oevers gelegen tuinen waren blijven liggen na de terugtrekking van het water, in kaart worden gebracht. Nadat deze informatie was verzameld, konden vervolgens de opruimwerkzaamheden worden georganiseerd.

 

 

Verwijderen van afval

De personeelsleden van de Civiele Bescherming hebben met bouwmachines en containers allerlei soorten puin, alsook door de overstromingen vernielde meubels en huishoudelijke apparaten die op de stoep werden geplaatst, opgehaald in de getroffen dorpen.

Schoonmaken van waterlopen

Toen het waterpeil van de rivieren was gedaald, heeft de Civiele Bescherming deelgenomen aan de operaties voor het ruimen van de modderhopen om het water weer terug te laten lopen.   Allerlei obstakels, zoals door het water meegesleurde loopbruggen, bomen, voertuigen, werden eveneens opgeruimd door personeelsleden die ter plaatse werden gestuurd met schoppen, kranen, compacte graafmachines om in de moeilijk toegankelijke gebieden te werken.

Leegpompen van stookolietanks       

De Civiele Bescherming heeft het mengsel van water en koolstoffen dat zich in de tanks heeft opgehoopt, weggepompt om de verwarmingsinstallaties weer aan te kunnen zetten en om ervoor te zorgen dat inwoners weer naar hun woningen kunnen terugkeren en lokale instanties (scholen, crèches, enz.) hun activiteiten kunnen hervatten.  Na de decantatie van het mengsel vervoert de Civiele Bescherming de koolwaterstoffen naar een gespecialiseerd verwerkingscentrum en het water naar een depollutiecentrum.

Vervoer van meubilair en installatie van kantoorcontainers

De Civiele Bescherming heeft gezorgd voor het vervoer en de levering van meubilair (bureaus, tafels, stoelen, kasten, enz.), dat wordt aangeboden door Fin Shop van de FOD Financiën aan de gemeenten die het zwaarst getroffen zijn door de overstromingen, om hen in staat te stellen hun activiteiten te hervatten en de inwoners te helpen.   De Civiele Bescherming heeft ook aan enkele lokale overheden kantoorcontainers ter beschikking gesteld, onder meer om slachtoffers van de overstromingen die wachten op psychosociale hulp te kunnen opvangen.

Deelname aan de coördinatie van de acties van de FOC

Coördinatie is het sleutelwoord van de FOC.  Een officier van de Civiele Bescherming neemt deel aan elke vergadering gewijd aan het coördineren van de acties van de verschillende federale diensten.  Op het terrein werken brandweer, politie, Civiele Bescherming en Defensie aan de wederopbouw van de getroffen gebieden vanuit de commandobus van de Civiele Bescherming (PC-Ops-bus). Dankzij die bus kunnen de verschillende acties van alle actoren in real time worden beheerd.