Sportieve begeleiding mee een prioriteit maken

Brandweer
Informatiecampagne
Een goede conditie is van levensbelang voor brandweerlieden!
Tom Haerbos

Een van de beroepsrisico’s voor brandweerlieden, is het gebrek aan een goede basisconditie. Gelukkig is er de laatste jaren meer en meer aandacht voor sport.

Tom Haerbos is al sinds 2001 aan de slag als sportmonitor binnen de brandweerzone Antwerpen en dat werpt zo zijn vruchten af.

 

 

 

  • Tom, uit wat bestaat zoal je takenpakket?

Eigenlijk hou ik me bezig met alles wat met sport en conditiebeleid te maken heeft. In de eerste plaats willen we de conditie van onze brandweerlieden behouden en liefst nog verbeteren. Verder sta ik ook in voor de aankoop van materieel, voor het onderhoud, voor het sensibiliseren van de personeelsleden en ook voor het afnemen van de sporttesten (tot 65 jaar), ingedeeld in leeftijdscategorieën om te kijken of iemand fysiek geschikt is.

  • Welke resultaten heeft dat tot nu toe opgeleverd?

In het korps in Antwerpen heeft er de laatste jaren een verjongingsbeweging plaatsgevonden en de gemiddelde leeftijd zal schommelen rond de veertig jaar. De sporttesten zijn bij ons ook ingeburgerd. Al onze brandweerlieden moeten deze sporttesten afleggen. Dat bestaat bijvoorbeeld uit 2400 meter lopen en daarnaast een krachtgedeelte, onder andere optrekken, pompen, sit-ups doen en halve squats met 20 kilogram brandweerkledij en 10 kilogram in de handen.

  • Zijn deze testen uniform in alle zones?

Neen en ik vind dat jammer. De verschillen in de verschillende zones kunnen groot zijn. Als een zone beslist wordt om bijvoorbeeld 400 meter te lopen en andere krachttrainingen te voorzien, dan mag dat. Bij ons in de zone moet je slagen in de test zoals hierboven aangehaald. Haal je de norm niet, dan kan je herkansen na 4 maanden. Slaag je nog niet binnen de 8 maanden, dan krijg je een andere functie, maar kom je niet meer op de wagen.

  • Welke aanbevelingen zou je zelf willen doen?

Het is belangrijk dat de leiding mee is, anders zullen de collega’s ook niet mee zijn. Het is belangrijk dat er een goede omkadering is. Niet elke zone heeft een sportmonitor en dat is wellicht ook niet haalbaar, maar het werken met ‘sportantennes’, sportieve brandweerlieden die hun collega’s begeleiden, zou toch een meerwaarde zijn.

Het is ook belangrijk dat je laagdrempelig te werk gaat. De mogelijkheid bieden om aan sport te doen, is belangrijk. Zones die ruimte maken voor sport, moeten hierbij geholpen worden.

Dat wil ook zeggen dat je geld voorziet voor sportieve begeleiding.

  • Hoe kan je meer toewerken naar uniformisering ?

Het opzet is simpel: we moeten beginnen met brandweerlieden aanzetten om aan sport te doen en dat kan gaan van personeel dat aanvangt met start-to-run als de getrainde atleet die aan ultralopen doet, zoals dit met twee brandweerlieden bij ons in de zone het geval is. Als die eerste aanzet is gebeurd, dan kan er weer verder worden gekeken.

  • Op welke manier zou je tewerk gaan om dat doel te bereiken?

We kunnen bijvoorbeeld werken met ‘sportantennes’, volgens het principe van train-the-trainer. Deze kunnen dan begeleiden en het testen kan door externen gebeuren, om het niveau te bepalen. We willen geen extra druk creëren, maar als je in conditie bent, is dat gewoon ook veiliger bij een interventie. Ik heb vaak brandweerlieden al horen zeggen : ‘ als ik geen degelijke conditie had, dan zou ik bij de interventie in de problemen zijn gekomen’.

Ook overgewicht kan een probleem zijn. De VO2Max ( waarde van het maximale zuurstofgebruik bij cardiovasculaire inspanningen) neemt toe als onder andere het lichaamsgewicht daalt.

We moeten ertoe komen dat personeelsleden graag gaan sporten en dat als een belangrijk onderdeel gaan beschouwen van hun engagement voor de brandweer.

Ook voeding is belangrijk. Ik heb persoonlijk het initiatief genomen om aan de Hogeschool Antwerpen de navorming ‘Voeding bij sport’ te volgen, met als bedoeling om dit aspect in de toekomst te implementeren in de gezondheidsbegeleiding van de manschappen. Dit kan een idee zijn dat ook later door andere zones kan worden opgenomen.

  • Nog een slotwoordje ?

Sportbeleid vergt een inspanning, maar rendeert. We moeten het vertrouwen winnen van de zonecommandanten en de personeelsleden dat dit in hun belang is. En sport is leuk. Soms kan het ook een uitdaging zijn. Volgend jaar zijn het de World Fire and Police Games in Rotterdam en daar zouden sommigen van ons maar al te graag bij zijn.