Europese opleiding over integratie van lokale en internationale interventieteams bij rampen

Internationale missies
Civiele Bescherming
Opleiding
Van 8 tot 12 november heeft in La-Roche-en-Ardenne de pilootsessie van de On-Site Integration Course plaatsgevonden in het kader van het Europees Mechanisme voor Civiele Bescherming (UCPM).

Bij rampensituaties is het van cruciaal belang dat alle hulpdiensten op elkaar afgestemd zijn.  Dat geldt des temeer als de omvang van de ramp zo groot is dat het land beroep doet op internationale solidariteitsmechanismen en interventieteams van andere landen om te hulp te schieten.  De integratie en coördinatie van buitenlandse teams in de binnenlandse hulpverlening is geen evidentie en deze Europese opleiding tracht verschillende mogelijke uitdagingen waarmee hulpverleners te maken kunnen krijgen, te beantwoorden. 

Tijdens de opleiding werden de 16 deelnemers in hun professionele functie ‘gekoppeld’ met hun operationele tegenhangers van een ander land. Gedurende een hele week hebben de deelnemers in de diepte gediscussieerd over de operationele moeilijkheden die kunnen optreden wanneer ze moeten samenwerken.  Het gaat hier onder meer over aspecten zoals culturele gevoeligheid, leiderschap en besluitvorming, informatie en communicatie. Coördinatie, samenwerking, bevelvoering en controle  komen eveneens aan bod. Het leerplan van de cursus is in overeenstemming met de andere cursussen van het opleidings- en oefeningenprogramma van de UCPM en de Belgische CRI 3. Een team van internationale coaches hebben de deelnemers begeleid. Een tiental verschillende landen hebben geparticipeerd.


De gouverneur van de provincie Luxemburg, de heer Olivier Schmitz, heeft met de buitenlandse participanten doorheen de week met hen van gedachte gewisseld.  Met het hosten van de cursus en het officiële afsluitende diner wilde de gouverneur het belang van deze internationale samenwerking nog eens in de verf zetten en nadruk leggen op de noodzaak van een goede afstemming tussen lokale en internationale hulpdiensten bij grootschalige rampbestrijding.

De organisatie van het EU OSIC project, gefinancierd door de EU, is in handen van de Algemene Directie voor Civiele Veiligheid, die het consortium van civiele beschermingsorganisaties van Algerije, Noorwegen, Portugal, Servië, Slovenië en Spanje leidt.
Als vervolg op deze opleiding, zullen er in de loop van 2022 nog een drietal bijkomende cursussen worden georganiseerd in Spanje, Noorwegen, en Serbië.

Meer info : 
Anne Baetens
Pieter Wynant