Het wordt kouder : Oppassen voor CO-vergiftiging

Brandweer
Informatiecampagne
Ieder jaar vanaf oktober stijgt het aantal CO-slachtoffers geleidelijk om een hoogtepunt te bereiken tijdens de wintermaanden.

Elk jaar zijn er bijna duizend slachtoffers van CO-vergiftiging en helaas zijn er ook altijd enkele doden te betreuren.   Enkele weken geleden nog maar, overleed er een 70-jarige man in Schaarbeek aan CO-vergiftiging, veroorzaakt door een slecht werkende gasconvector.

CO, de “stille moordenaar”

CO of koolstofmonoxide is een giftig gas dat ontstaat bij slechte verbranding van gas, kolen, stookolie, benzine of hout. Het gevaar aan CO is dat je het niet ziet of ruikt. Daarom wordt het ook de “stille moordenaar” genoemd. Belangrijke bronnen van CO zijn defecte warmwatertoestellen in de badkamer en individuele verwarmingstoestellen in de living of slaapkamer.   

CO komt vrij door onvoldoende verluchting, een fout gebruik van het toestel, slechte afvoer van verbrandingsgassen of onvoldoende onderhoud. 

Laat een gekeurd apparaat plaatsen door een erkende technieker en laat dit ook regelmatig onderhouden. 

 

CO-vergiftiging herkennen

De eerste symptomen van CO-vergiftiging zijn hoofdpijn, duizeligheid en misselijkheid. Als je dit ervaart, verlucht dan zo snel mogelijk de ruimtedoor een raam of deur open te zetten. Verlaat vervolgens de ruimte en bel de 112.   Indien er niet snel wordt gereageerd, kunnen bijkomende symptomen optreden :  gevoel van zwakte, verwardheid en zelfs bewusteloosheid die uiteindelijk ook tot een coma of overlijden kan leiden.

 

CO detecteren

Een CO-detector kan je helpen om het probleem te ontdekken.  Het plaatsen van CO-detectoren neemt echter de oorzaak van de productie van CO niet weg en kan deze dus ook niet voorkomen.  Een efficiënte CO-detector verwittigt je enkel op tijd zodat je nog in staat bent om te reageren, vooraleer symptomen optreden.
Een goede CO-melder dient te voldoen aan de Belgische norm NBN EN 50291-1.  Een keurmerk zoals BOSEC, NF, TÜV, Q-label, VdS, enz. bevestigt alvast dat een onafhankelijke instelling de conformiteit van het toestel heeft nagekeken ten opzichte  van deze norm.

1.    Detectoren installeren in de buurt van verbrandingstoestellen

Stel je een CO-detector best op in de plaatsen waar een verbrandingstoestel staat opgesteld omdat hier het risico op een CO-productie het grootst is.  Plaats de CO-detector in de buurt van de toestel (minstens 1 m en maximaal 3 m ervan) en bovenaan.

2.    Plaats detectoren in elke kamer

CO kan zich ook via openingen in de kanalen en dergelijk verplaatsen naar andere ruimten waar je lang aanwezig bent.  Daarom is het ook zinvol om CO-detectoren in slaapkamers te plaatsen (zeker als er een schoorsteen langs de kamer loopt).  Plaats de CO-detector in de buurt van je bed en op dezelfde hoogte als het bed.

 

CO-vergiftiging vermijden 

1.    Verlucht voldoende.

Het is belangrijk om te wijzen op het belang van aanvoer van verse lucht en dus voldoende ventilatie.  Plak niet alle kieren van ramen en deuren dicht. Voorzie in de plaatsen waar toestellen staan een verluchtingsrooster onderaan in de deur of muur. Voorzie bij een keukengeiser bvb. een luchttoevoer en -afvoer in de buitenmuur.

2.    Gebruik je toestellen op een juiste manier.

Gebruik uitsluitend toestellen voor de toepassing waarvoor ze bestemd zijn. Raadpleeg een vakman voor aankoop, installatie en onderhoud van het toestel en vermijd de aankoop van tweedehandstoestellen.  Een keukengeiser bvb. is uitsluitend ontworpen om warm water te leveren aan de kraan van de gootsteen.
Gebruik geen verplaatsbare  toestellen, tenzij elektrische. Laat de luchtklep van het toestel voldoende open.

3.    Zorg voor een goede werking van de schoorsteen of rookgasafvoer.

Zorg er ook voor dat de verbrandingsgassen correct afgevoerd worden.  Laat de schoorsteen jaarlijks vegen en controleren. Gebruik geen doe-het-zelf reinigingsblokken. Beperk bochten en horizontale delen in de schoorsteen of rookgasafvoer. Herstel scheuren of barsten in de schoorsteen of rookgasafvoer en laat een vochtige schoorsteen nakijken. 

 

4.    Controleer de kleur van de vlam bij een gastoestel. 

De vlam van een gastoestel moet steeds blauw zijn. Een gele vlam wijst op onvolledige verbranding en risico op CO-productie!
Contacteer een vakman.

 

 

5.    Controleer op de aanwezigheid van roest of roet aan het toestel.

De aanwezigheid van roest of roet kan een slechte werking van je toestellen of hun rookafvoerkanaal tot gevolg hebben.  Ook als er veel condensatie in huis is (op de ramen of deuren) of een abnormaal hoge vochtigheid is er een groot risico op CO vergiftiging.

6.    Maak dagelijks de aslade leeg bij hout-, pellet- of kolenkachels.

7.    Gebruik een barbecue of terrasverwarming enkel in open lucht.

8.    Laat de motor van je auto niet draaien in een gesloten garage.

9.    Besteed tot slot ook aandacht aan de CO-waarschuwingen van het KMI.

 

https://speelnietmetvuur.be/nl/co/