Nieuws

De Algemene Directie Civiele Veiligheid heeft een interactieve databank ontwikkeld waarmee zij snel een geschikt team kan samenstellen voor buitenlandse missies in het kader van B-FAST.
Nicolas Tuts, eenheidschef van de Civiele Bescherming, vertrekt vandaag donderdag 15 maart 2012 naar het Congolese Brazzaville om er de hulpdiensten bij te staan na een ontploffing in een munitiedepot. Daarbij zijn honderden slachtoffers te betreuren. De Europese Unie heeft een team van experten samengesteld dat de Congolese hulpverlening zal evalueren en eventuele aanbevelingen formuleren om die hulpverlening in de toekomst nog beter te doen verlopen. Nicolas Tuts is benoemd tot Deputy Team Leader van het Europese team.
Van operationele prezone naar prezone
Sinds 15 februari 2012 kunnen burgemeesters, gouverneurs of de minister van Binnenlandse Zaken een contact center activeren om vragen van de bevolking te beantwoorden in geval van een noodsituatie.
België ijvert op Europees niveau voor een nauwere samenwerking tussen de lidstaten in geval van een ramp. Op dit moment kan Europa al rekenen op haar lidstaten bij grote rampen zoals aardbevingen of overstromingen. Om die hulp nog beter te doen verlopen, pleit België voor de verdere ontwikkeling van het Europees beleid voor civiele veiligheid.
Foto Eddy Moens
Donderdag 9 februari 2012 heeft een achttal mensen van de operationele eenheid van de Civiele Bescherming van Jabbeke een potvis opgeruimd in Heist. Ze hebben hiervoor onder andere gebruik gemaakt van een graafkraan van de operationele eenheid van Liedekerke.
De Federale Overheidsdiensten Binnenlandse Zaken, Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en de geïntegreerde politie organiseren binnenkort een informatiecampagne over het gebruik van noodnummers.
Vandaag 6 januari 2012 publiceert het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit dat Jérôme Glorie benoemt tot nieuwe directeur-generaal van de Algemene Directie Civiele Veiligheid.
In verband met het overgangsjaar naar de federalisering toe hebben een aantal collega’s vragen gesteld die andere mensen zich wellicht ook stellen. Het gaat over pensioen, ziekte enz.

Paginas

Abonneren op Nieuws