Nieuws

Brand in deurne Op vrijdag 28 juni 2013 is de Civiele Bescherming opgeroepen door Brandweer Antwerpen om versterking te bieden bij een grote brand in een loods bij de verhuisfirma Gosselin in Deurne. Twee superkanonnen, van de Civiele Bescherming en van Brandweer Antwerpen, zijn ingezet om deze grootschalige brand te blussen. In de opslagplaats stonden voornamelijk containers met meubels en opgestapeld hout.
Het jaarverslag van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken werd op 12 juni gepubliceerd. Dit verslag bevat alle activiteiten die in 2012 door de FOD Binnenlandse Zaken tot een goed einde gebracht zijn.
De cursussen van de tweede module van de opleiding voor het brevet I vonden plaats van 21 tot 31 mei laatstleden. De examens vonden plaats in juni. De vijf personen die deelnamen, zijn allemaal geslaagd.
Vrijdag 28 juni heeft de Minister van Binnenlandse Zaken, Joëlle Milquet, een medaille tweede klasse toegekend aan Rob Verbakel voor daden van moed, zelfopoffering of menslievendheid. Deze medaille is uitgereikt door de burgemeester van de gemeente Hechtel-Eksel.
In juli zullen de pakketjes voor de infocampagne “geen gezever” verspreid worden naar de noodcentrales. Eind juni hebben alle 408 partners die zich vorig jaar ingeschreven hebben voor de infocampagne al het voorziene promotiemateriaal voor deze campagne ontvangen.
De Belgische Algemene Directie Civiele Veiligheid heeft deelgenomen aan het « European Civil Protection Forum » dat plaatsvond op 15 en 16 mei in Brussel. Het doel was om ervaringen en kennis te delen, de Belgische medewerking aan de lopende projecten te tonen, en om op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen in het kader van het Europees Mechanisme voor Civiele Bescherming.
Het jaarverslag 2012 van de federale ombudsman geeft aan dat de Algemene Directie Civiele Veiligheid, op vraag van de ombudsman, voortaan de reële kost van betalende interventies aan de burger meedeelt en niet langer het niet-geïndexeerde bedrag. Het verslag meldt eveneens dat de facturen duidelijker geworden zijn, met de vermelding van het forfaitair basisbedrag en de indexering.
De dienst HR112 heeft gemerkt dat het melden van ziekteverlof niet altijd volgens de correcte procedure gebeurt. Omdat het belangrijk is dat dit wel correct verloopt, hier nog even een herhaling wat er van jou verwacht wordt als je ziek bent. Als je dit niet op de juiste manier doet, kan je immers de continuïteit van je noodcentrale in gevaar brengen en kan je bovendien als onwettig afwezig beschouwd worden.
Uittreksel persbericht Reuters: "Dans le métro de Lyon, mercredi, lors d'une simulation d'attentat au gaz sarin. La troisième ville de France a été mercredi le théâtre d'exercices de simulation d'attentats inédits par leur ampleur qui s'achèveront jeudi par une prise d'otages. Ces exercices, auxquels a assisté le ministre de l'Intérieur Manuel Valls, étaient organisés dans un cadre européen avec la participation notamment d'équipes de protection civile venant d'Allemagne, de Belgique, d'Espagne, d'Italie et du Portugal. » Fin du communiqué de presse
Van 28 tot 30 mei 2013 staat de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken op Xpo112 in Kortrijk (stand 681), de internationale vakbeurs voor de uitrusting van urgentiediensten en rampenbestrijding. Zowel de Algemene Directie Civiele Veiligheid, waaronder de Civiele Bescherming, het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid en het projectteam 112, als de Algemene Directie Crisiscentrum nemen deel aan de beurs.

Paginas

Abonneren op Nieuws