“Team Up”, de interactieve databank voor B-FAST missies

Internationale missies
Evenement
De Algemene Directie Civiele Veiligheid heeft een interactieve databank ontwikkeld waarmee zij snel een geschikt team kan samenstellen voor buitenlandse missies in het kader van B-FAST.

De doelstelling van de databank is om snel en objectief een gespecialiseerd team te selecteren, op te roepen en uit te sturen. De databank bevat alle leden van het detachement voor interventies bij rampen in het buitenland (DICa-DIR). Dit zijn mensen van de Civiele Bescherming en van de brandweer die regelmatig deelnemen aan buitenlandse interventies.

Sebastiaan Druyts van de Internationale Cel van de Civiele Veiligheid: “Na de aardbeving in Haïti in 2010 is er een team uitgestuurd van Civiele Bescherming en brandweer om slachtoffers van de aardbeving te helpen. Om dat team samen te stellen, heeft de directie Operaties contact opgenomen met de eenheidschefs en brandweercommandanten om te zien wie beschikbaar is. Dat is erg tijdrovend en we kunnen nooit alle DICa-DIRleden op tijd bereiken. Dankzij de databank kan dit nu veel sneller, objectiever en efficiënter.” Bovendien is de Algemene Directie Civiele Veiligheid op basis van de nieuwe databank een aantal procedures aan het herzien zoals de oproepprocedure, de procedure voor vaccinaties en de procedure voor dienstpaspoorten.

Team up!

Wanneer er nu ergens een ramp gebeurt, kan de Algemene Directie Civiele Veiligheid “Team Up” inschakelen. De databank werkt als volgt:

  • De persoon van wacht selecteert een welbepaalde module in de query van de databank. Alle leden die in deze query zitten, zijn standaard in orde met hun paspoort, medische keuring en vaccinaties.
  • Deze zoekactie levert een aantal personen op, dit zijn zowel leden van de Civiele Bescherming als van de brandweer.
  • Vervolgens maakt hij een voorlopige missie aan.
  • Dan kan hij de mensen in deze missie een standaard SMS sturen met algemene informatie over de ramp en eventuele gevolgen.
  • Als er beslist wordt om een team te sturen, stuurt de persoon van wacht een SMS naar alle leden om te vragen of ze kunnen deelnemen aan de missie.
  • Op basis van de reacties die hij krijgt, kan hij dan een team selecteren en een echte missie aanmaken.

Peter Pollet, ontwikkelaar van de database: “Het heeft een drietal maanden geduurd om het project op te starten en de databank te ontwikkelen. Daarna heeft het nog eens twee maanden geduurd om alle gegevens in te voeren.  Een volgende stap is het online zetten van de databank. Nu wordt het programma nog intern gedeeld, maar de bedoeling is om de databank in de toekomst “web-based” te maken. Zo kunnen alle leden van DICa-DIR hun eigen gegevens raadplegen en zelfs aanpassen.

De “Team Up” - databank bestaat uit vier delen: people, missions, query en report.

  • People: Dit onderdeel van de databank bevat alle nodige persoonlijke, professionele en (beperkte )medische gegevens.  Zo kan je bijvoorbeeld zien welke vaccinaties iemand heeft gekregen en welke opleidingen iemand heeft gevolgd.
  • Missions: Hier vind je alle DICa-DIR missies terug. Eens een missie is aangemaakt, kan je via de databank alle betrokken leden en hun contactpersonen mailen of sms’en.
  • Query: Dankzij deze tool kan je op basis van een aantal selecties een team samenstellen voor een missie of een oefening. Ofwel kan je manueel een team samenstellen aan de hand van één of meerdere criteria zoals talenkennis, opleidingen en vaardigheden, ofwel selecteer je een hele groep, bijvoorbeeld alle USAR-leden.
  • Report: Bij dit onderdeel van de databank kan je rapporten opvragen, zoals een lijst van de mensen met een verlopen paspoort, zodat zij hiervan verwittigd kunnen worden.