Nieuws

De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken heeft de brochure en het Vademecum van het arbeidstijdreglement afgewerkt waarin het Arbeidsreglement Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken – Deel arbeidstijd voor de noodoproepcentrales zo eenvoudig en duidelijk mogelijk staat uitgelegd.
De privacycommissie heeft op 20/09/2012 een machtiging gegeven aan de brandweer of de gemeentelijke administratie die instaat voor de facturering voor brandweerinterventies, tot het ontvangen van gegevens van de Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV).
Verschillende brandweerdiensten hebben mails ontvangen van een leverancier waarin sprake is van de verplichting voor de brandweerlieden om signalisatiehesjes klasse 3 te dragen bij interventies op de openbare weg.
De update van de Astrid-radio’s verloopt zoals gepland . Om de integratie van deze veranderingen binnen de hulpdiensten te vergemakkelijken, organiseert het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) informatiesessies en verspreidt het geheugensteuntjes onder alle leden van de hulpdiensten.
De privacy-commissie heeft op 26/09/2012 geoordeeld dat de calltakers in de 101-centra gegevens in het rijksregister mogen raadplegen, omdat zij in diensten van en onder toezicht van de politie werken.
Al meer dan 400 partners hebben zich ingeschreven om deel te nemen aan de informatiecampagne “geen gezever”. Deze 400 brandweerkorpsen, brandweerverenigingen, politiezones, ziekenhuizen, gemeenten en gouverneurs zullen zich inzetten om volgende boodschap mee te verspreiden: bel alleen naar de noodcentrales als het nodig is: als je echt politie, brandweer of een medisch team nodig hebt...
Het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) organiseert in het begin van het jaar 2013 een congres dat gewijd zal zijn aan de duikers van de Belgische hulpdiensten. Tijdens deze gelegenheid zal het KCCE het nieuwe federale insigne voorstellen dat zal uitgereikt worden aan de duikers die slagen voor module 2 zoals beschreven in het ministerieel besluit van 7 juni 2010 betreffende het getuigschrift en de opleiding van duiker voor de leden van de openbare hulpdiensten.
Het koninklijk besluit van 12 juli 2012 wijzigt het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan nieuwe gebouwen moeten voldoen.
Om veilig te interveniëren en om het milieu optimaal te beschermen, vereisen de maritieme incidenten specifieke kennis en vaardigheden van de hulpdiensten, evenals het gebruik van geschikt materieel.
De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken is begonnen aan de herprogrammering van bijna 10.000 ASTRID-radio’s.

Paginas

Abonneren op Nieuws