Nieuws

Een van de opdrachten van het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) is het verstrekken van informatie en gespecialiseerde kennis aan de hulpdiensten.
Sinds 2010 kennen de stands van de jonge brandweerlieden tijdens de nationale feestdag en hun optocht tijdens het burgerlijk defilé een groot succes. Voor het derde opeenvolgende jaar heeft het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) de aanwezigheid van de jonge brandweerlieden op dit evenement aangemoedigd, georganiseerd en gecoördineerd. De aanwezige jonge brandweerlieden waren afkomstig uit heel België (Eeklo, Kruibeke, Anzegem, Hasselt, Boom, Torhout, Ieper, Dinant, Dour, Edingen, Luik, Paliseul, Wiers en Brussel).
(Bron: Persbericht Vice-Eerste minister, minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen)
De minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet heeft bij de begrotingsbesprekingen verkregen dat er nog dit jaar bijkomend 51 calltakers/operatoren kunnen worden aangeworven.
Sinds de oprichting van het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid in 2008 heeft het KCCE als opdracht de nodige operationele expertise te bieden voor een betere integratie van de hulpdiensten op het terrein.
Ter gelegenheid van de nationale feestdag op 21 juli tonen de Civiele Bescherming en de brandweer hun gespecialiseerde voertuigen die het afgelopen jaar bij tal van interventies zijn ingezet. Daarbij brengen zij ook hulde aan een omgekomen collega.
Vanaf het najaar van 2012 biedt de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken aan alle operatoren in de noodcentrales de mogelijkheid om taalcursussen Nederlands, Frans, Duits en Engels via telefoon te volgen.
De Minister van Binnenlandse Zaken heeft beslist om, na constructieve discussies op vraag van de syndicale vakorganisaties en de functioneel verantwoordelijken van de 100 – centrales, de federalisering uit te stellen tot 1 oktober 2013.

Paginas

Abonneren op Nieuws