Koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de […] gebouwen moeten voldoen.

Brandweer
Basisnormen
Brandpreventie

Geïntegreerde wijzigingen:

 • K.B. van 04.04.1996 (B.S. 20.04.1996) 
 • K.B. van 18.12.1996 (B.S. 31.12.1996) 
 • K.B. van 19.12.1997 (B.S. 30.12.1997) 
 • K.B. van 04.04.2003 (B.S. 05.05.2003) 
 • K.B. van 13.06.2007 (B.S. 18.07.2007) + Erratum (B.S. 17.08.2007) 
 • K.B. van 18.09.2008 (B.S. 16.10.2008) 
 • K.B. van 01.03.2009 (B.S. 15.07.2009) + Erratum (B.S. 04.02.2011) 
 • K.B. van 12.07.2012 (B.S. 21.09.2012) + Erratum (B.S. 10.01.2014) 
 • K.B. van 07.12.2016 (B.S. 18.01.2017) 
 • K.B. van 20.05.2022 (B.S. 23.06.2022)

Het koninklijk besluit van 7 juli 1994 bepaalt de minimale eisen waaraan de opvatting, de bouw en de inrichting van gebouwen moeten voldoen om:

 • het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen;
 • de veiligheid van de aanwezigen te waarborgen;
 • preventief het ingrijpen van de brandweer te vergemakkelijken.

De technische specificaties die opgenomen zijn in het koninklijk besluit van 7 juli 1994 zijn van toepassing op:

 • de op te richten gebouwen;
 • de uitbreidingen aan bestaande gebouwen maar beperkt tot het gedeelte van de uitbreiding.

Het koninklijk besluit van 7 juli 1994 is niet van toepassing op bestaande gebouwen. Als “bestaande gebouwen” worden beschouwd:

 • de hoge en middelhoge gebouwen waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend vóór 26 mei 1995;
 • de lage gebouwen waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend vóór 1 januari 1998;
 • de industriegebouwen waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend vóór 15 augustus 2009.

Recente wijziging

Het koninklijk besluit van 7 juli 1994 werd recentelijk gewijzigd bij het Koninklijk Besluit van 20 mei 2022.

Dit koninklijk besluit van 20 mei 2022 is op 23 juni 2022 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd en is op 1 juli 2022 in werking getreden.

Op onze website publiceren wij  het Verslag aan de Koning voorafgaand aan het KB van 20 mei 2022 en documenten waarin de gewijzigde passages gemarkeerd zijn:  Interpretatie - Koninklijk besluit van 7 juli 1994 - Wijzigingen van KB van 20 mei 2022.

Het koninklijk besluit van 20 mei 2022 bevat verschillende aanpassingen van de voorschriften voor de brandveiligheid van nieuwe op te richten gebouwen, onder andere is er een uitgebreide aanpassing van de voorschriften voor de brandveiligheid van gevels, parkings, stookafdelingen en liften die in de gebouwen worden geïnstalleerd.

 

Vergelijkende tabellen

Interpretaties

23.06.2022
Koninklijk besluit
275 pagina's