Speleo

Het Speleohulpverleningsteam voert interventies uit op moeilijk bereikbare, ondergrondse plaatsen, zoals steengroeves, tunnels die buiten gebruik zijn, mijngangen of putten. Zij bieden hulp en bijstand aan personen in moeilijkheden in deze omgeving of verlenen bijstand bij ondergrondse interventies.

Dit team werd opgericht in samenwerking met l’Union Belge de Spéléologie (UBS) en is samengesteld uit ervaren speleologen die een aangepaste opleiding gevolgd hebben, die de nadruk legt op de bijzondere moeilijkheden bij ondergrondse reddingsoperaties. Zij kunnen versterking krijgen van gespecialiseerde teams zoals de RED-teams, de duikers of gespecialiseerd materieel zoals pompen met hoge capaciteit.

De Algemene Directie Civiele Veiligheid organiseert en coördineert de opleidingen, oefeningen en interventies van de speleohulpverleningsteams.

Speleohulpverleningsteams oproepen

Voor meer informatie over de interventies van de speleohulpverleningsteams, kan je de operationele eenheid van Crisnée contacteren.

Operationele eenheid van Crisnée
Tel: 04/257 66 00