Wat doet de Civiele Bescherming ?

 

De Civiele Bescherming is een federale hulpdienst die de bevolking helpt bij rampen. Haar teams interveniëren met gespecialiseerde middelen om de actie van de brandweer, de politie en andere overheden (gouverneurs, burgemeesters, …) te versterken. 284 beroepsagenten verspreid over twee operationele eenheden (Crisnée & Brasschaat) staan in voor de operaties op het volledige Belgische grondgebied en in het buitenland. De Civiele Bescherming kan ook rekenen op vrijwilligers om haar interventiecapaciteit te versterken. 

De Civiele Bescherming maakt deel uit van de Algemene Directie Civiele Veiligheid van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Ze intervenieert op vraag van de minister van Binnenlandse Zaken, een gouverneur, een burgemeester, de brandweer of de politie.

Haar internationaal erkend logo symboliseert de veiligheid en het evenwicht in de chaos.

 

De driehoek staat voor het evenwicht, het blauw voor de veiligheid en bescherming. 

De oranje cirkel zinspeelt op een vuurbal en is het symbool van de chaos. 

 

Opdrachten

De Civiele Bescherming beschermt de bevolking:

 • in geval van ongevallen en vervuiling met chemische, biologische, radiologische of nucleaire stoffen;
 • door het redden van personen (redding en berging van personen die bedolven liggen onder puin, redding van personen in levend water, gespecialiseerde zware ontzetting, …);
 • tijdens grootschalige overstromingen (door de afdichting en versterking van dijken, pompwerkzaamheden met grote capaciteit, …);
 • door ondersteuning van het crisisbeheer (via drones en robots voor observatie en metingen, via het ter beschikking stellen van telecommunicatiemiddelen en van een operationele commandopost,…);
 • via gerechtelijke opdrachten op vraag van de politie of gerechtelijke autoriteiten (opsporing van vermiste personen, ontmanteling van druglabo's of cannabisplantages, …);
 • tijdens grootschalige branden in industriële gebouwen, tunnels, ondergrondse parkings of bossen;

De opdrachten van de Civiele Bescherming zijn vastgelegd door het koninklijk besluit van 10 juni 2014 tot bepaling van de opdrachten en taken van civiele veiligheid uitgevoerd door de hulpverleningszones en de operationele eenheden van de civiele bescherming .

Contactgegevens

 • Operationele eenheid Civiele Bescherming – Brasschaat
  Miksebeekstraat 153 – 2930 Brasschaat 
  Tel.: 03 653 24 22 – Fax: 03 652 17 08
  E-mail: ops.cb.scv-pcb@ibz.be

 • Operationele eenheid Civiele Bescherming – Crisnée
  Rue Vincent Bonnechère 30 – 4367 Crisnée
  Tel.: 04 257 66 00 – Fax: 04 351 93 40
  E-mail: ops.pc.scv-pcb@ibz.be

 • Directie Operaties – Brussel
  Leuvenseweg 1 – 1000 Brussel
  Tel.: 02 500 23 68
  E-mail : ops.scv-pcb@ibz.be