Duikers van de Civiele Bescherming

In België zijn er in totaal meer dan 750 personen die duiken voor de brandweer of de Civiele Bescherming. De operationele eenheid van de Civiele Bescherming van Crisnée heeft net zoals een 130-tal brandweerkorpsen een duikersteam. Daar waar de brandweer de dringende duikinterventies voor haar rekening neemt, verzekert de Civiele Bescherming de minder dringende en vooral de langdurige duikinterventies.

De duikers van de Civiele Bescherming voeren gemiddeld een 60-tal duikinterventies per jaar uit (goed voor gemiddeld 4000 werkuren). Ze gaan voornamelijk op zoek naar vermiste personen, voertuigen en wapens om deze naar de oppervlakte te brengen. Ze gebruiken hiervoor gespecialiseerd materieel, zoals een sonar en echolood. Deze interventies zijn steeds op vraag van de lokale of federale politie (Scheepvaartpolitie, de Cel Vermiste Personen, het Disaster Victim Identification-team) of Justitie.

Het gaat dus vaak om speuropdrachten van lange duur in het kader van gerechtelijke onderzoeken, maar onze duikers redden ook soms mensen, leveren bijstand tijdens overstromingen, nemen water- of sedimentstalen en beveiligen personen tijdens manifestaties.

Het duikersteam van de Civiele Bescherming oproepen

De organisatie van duikinterventies door het duikersteam van de operationele eenheid van de Civiele Bescherming van Crisnée gebeurt steeds via Claude Chardon.

Claude CHARDON
Verantwoordelijke duikersteam Civiele Bescherming
Tel: 04 257 66 00