Regelgeving

Titel Status Datum publicatie Laatste codificatie Download Doelgroep Thema Type
Ministeriële omzendbrief van 4 maart 2008 inzake de bevoegdheid van de brandweer tot het regelen van het wegverkeer bij een interventie op de openbare weg. 03/04/2008 Download Civiele Bescherming, Brandweer Coördinatie van de operaties Ministeriële omzendbrief
Ministerieel besluit van 13 april 2007 tot aanwijzing van de leden van de coördinatiecel van het detachement voor interventie bij rampen of catastrofen in het buitenland. 03/05/2007 Download Civiele Bescherming, Brandweer, Internationale missies Coördinatie van de operaties Ministerieel besluit
Omzendbrief nr. COL 16/2006 van 6 september 2006 betreffende de vaststellings- en vervolgingsbeleid inzake verkeersmisdrijven gepleegd door bestuurders van prioritaire voertuigen en voertuigen in opdracht. 06/09/2006 Download Civiele Bescherming, Brandweer Coördinatie van de operaties Omzendbrief
Ministerieel besluit van 21 maart 2006 betreffende het detachement voor interventie bij rampen of catastrofen in het buitenland (DICA-DIR) en betreffende de coördinatiecel van het detachement voor interventie bij rampen of catastrofen in het ... 06/04/2006 Download Civiele Bescherming, Brandweer, Internationale missies Coördinatie van de operaties Ministerieel besluit
Ministeriële omzendbrief van 4 januari 2005 betreffende de procedure voor het inzetten van kynologenhulpverleningsteams. 18/01/2005 Download Civiele Bescherming, Brandweer Coördinatie van de operaties Ministeriële omzendbrief
Ministeriële omzendbrief van 19 mei 2004 betreffende het gebruik van de blauwe knipperlichten en/of het speciaal geluidstoestel voor de prioritaire voertuigen die een dringende opdracht uitvoeren. 19/05/2004 Download Civiele Bescherming, Brandweer Coördinatie van de operaties Ministeriële omzendbrief
Koninklijk besluit van 11 oktober 2002 tot organisatie van kynologenhulpverleningsteams. 18/10/2002 10/09/2009 Download Civiele Bescherming, Brandweer Coördinatie van de operaties Koninklijk besluit
Ministeriële omzendbrief van 7 oktober 1985 betreffende de bommeldingen – uitrukprocedure brandweer. 07/10/1985 Download Civiele Bescherming, Brandweer Coördinatie van de operaties Ministeriële omzendbrief
Koninklijk besluit van 23 juni 1971 houdende organisatie van de opdrachten van de Civiele Bescherming en coordinatie van de operaties bij rampspoedige gebeurtenissen, catastrofen en schadegevallen. 24/07/1971 16/02/2006 Download Civiele Bescherming, Brandweer Coördinatie van de operaties Koninklijk besluit
Ministerieel besluit van 7 juni 2010 betreffende het getuigschrift en de opleiding van duiker voor de leden van de openbare hulpdiensten. 18/06/2010 Download Brandweer Opleiding Ministerieel besluit
Ministerieel besluit van 2 oktober 2009 betreffende de opleidingen van hulphondengeleider en van instructeur in de kynologenhulpverlening, de accreditering van de kynologenhulpverleningsteams en de functie van coördinator van de ... Update 23/10/2009 10/11/2015 Download Civiele Bescherming, Brandweer Opleiding Ministerieel besluit
Ministerieel besluit van 22 november 2004 betreffende het getuigschrift en de opleiding van gaspakdrager. Update 07/12/2004 17/07/2013 Download Brandweer Opleiding Ministerieel besluit
Ministeriële omzendbrief van 9 juli 2013 inzake de technische specificaties van de speciale geluidstoestellen (sirenes) voor de voertuigen van de openbare brandweerdiensten en de Civiele Bescherming. New 26/07/2013 Download Brandweer Materieel / veiligheid - onderhoud Ministeriële omzendbrief
Dienstnota van 25 februari 2014 : mutaties van de neutrale calltakers en federale operatoren New Download Noodcentrale 112 112-centra Dienstnota
Erkenningen van de opleidingscentra. 24/11/1986 Download Brandweer Opleiding Tabel
Koninklijk besluit van 20 oktober 1975 houdende organisatie van de inspectie van de brandweerdiensten van de gemeenten, de agglomeraties en de federaties van gemeenten. 11/11/1975 10/04/1995 Download Brandweer Basiswet Koninklijk besluit
Algemeen reglement van 18 mei 2007 voor waterdistributie in het Waalse gewest ten behoeve van de abonnees en de gebruikers. 31/07/2007 Download Brandweer Bluswatervoorraden Reglement
Verordening van 4 maart 1999 houdende vaststelling van de werkingsregels van de brusselse hoofdstedelijke dienst voor brandweer en dringende medische hulp. 29/07/1999 Download Brandweer Bluswatervoorraden Verordening
Ministeriële omzendbrief van 7 november 1990 betreffende het gebruik van het openbaar watervoorzieningsnet door de brandweer. 07/11/1990 Download Brandweer Bluswatervoorraden Ministeriële omzendbrief
Ministeriële omzendbrief van 9 maart 1982 betreffende de normen betreffende de uitrustingen voor waterbevoorrading inzake brandbestrijding. 09/03/1982 Download Brandweer Bluswatervoorraden Ministeriële omzendbrief
Ministeriële omzendbrief van 6 maart 1978 betreffende de watervoorraden voor het blussen van branden. 28/04/1978 Download Brandweer Bluswatervoorraden Ministeriële omzendbrief
Ministerieel rondschrijven van 14 oktober 1975 betreffende de watervoorraden voor het blussen van branden. 31/01/1976 Download Brandweer Bluswatervoorraden Ministeriële omzendbrief
Koninklijk besluit van 25 juli 2008 tot vaststelling van de nadere regels voor de samenstelling en de werking van de Astrid-veiligheidscommissie en tot precisering van de opdrachten daarvan. 04/09/2008 15/12/2013 Download Brandweer Radiocommunicatie Koninklijk besluit
Koninklijk besluit van 21 december 2004 tot uitvoering van artikel 3, § 3, van de wet van 8 juni 1998 betreffende de radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten. 15/02/2005 Download Brandweer Radiocommunicatie Koninklijk besluit
Wet van 8 juni 1998 betreffende de radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten. Update 13/06/1998 27/12/2006 Download Brandweer Radiocommunicatie Wet

Paginas