Regelgeving

Titel Status Datum publicatie Laatste codificatie Download Doelgroep Thema Type
Koninklijk besluit van 4 maart 2008 betreffende de nadere bepalingen [...] de werking [...] van de provinciale raadgevende comités van de zones. 21/03/2008 18/01/2018 Download Brandweer Algemene organisatie Koninklijk besluit
Koninklijk besluit van 28 maart 2007 betreffende een Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid. Update 13/04/2007 26/06/2013 Download Brandweer Algemene organisatie Koninklijk besluit
Omzendbrief van 2 september 1996 met betrekking tot de uitoefening van het opvorderingsrecht overeenkomstig artikel 5 van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming. 12/10/1996 Download Brandweer Algemene organisatie Omzendbrief
Ministerieel besluit van 2 september 1996 houdende overdracht van de macht om in vredestijd over te gaan tot het opvorderen in het raam van de civiele bescherming. Update 08/10/1996 06/11/2014 Download Brandweer Algemene organisatie Ministerieel besluit
Ministeriële omzendbrief van 14 juli 1982 betreffende de vernietiging van wespennesten en onschadelijk maken van bijenzwermen die gevaar voor personen kunnen meebrengen. (1MAT/SIB/6/3.168/2485) 14/07/1982 Download Brandweer Algemene organisatie Ministeriële omzendbrief
Bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de brusselse instellingen. - Uittreksel 14/01/1989 27/03/2006 Download Brandweer Algemene bepalingen Bijzondere wet
Ordonnantie van 19 juli 1990 houdende oprichting van de Brusselse Hoofdstedelijke dienst voor brandweer en dringende medische hulp. 05/10/1990 04/03/1999 Download Brandweer Algemene bepalingen Ordonnantie
Omzendbrief van 24 mei 2002 - ordonnantie van 18 april 2002 tot wijziging van de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 26/06/2002 Download Brandweer Algemene bepalingen Omzendbrief
Wet van 22 januari 2007 tot oprichting van het federaal kenniscentrum voor de civiele veiligheid. 21/02/2007 Civiele Bescherming, Brandweer Algemene bepalingen Wet
Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid. Update 31/07/2007 28/05/2019 Download Civiele Bescherming, Brandweer Algemene bepalingen Wet
Ministeriele omzendbrief van 13 juni 2008 betreffende de uitvoering van artikel 67, lid 2, van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid 13/06/2008 Download Brandweer Algemene bepalingen Ministeriele omzendbrief
Wet van 31 december 1963 betreffende de Civiele Bescherming Update 16/01/1964 09/11/2015 Download Civiele Bescherming, Brandweer Basiswet Wet

Paginas