Regelgeving

Titel Status Datum publicatie Laatste codificatie Download Doelgroep Thema Type
Koninklijk besluit van 28 februari 2014 betreffende de voorwaarden waaronder een zoneraadslid van een hulpverleningszone die, ingevolge een handicap niet zelfstandig zijn mandaat kan vervullen, zich voor de uitoefening van dit mandaat kan laten ... New 15/04/2014 04/08/2014 Download Brandweer Algemene organisatie Koninklijk Besluit
Koninklijk besluit van 26 februari 2014 tot indeling van de zones in categorieën bedoeld in artikel 14/1 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid. Update 02/04/2014 17/05/2017 Download Brandweer Algemene organisatie Koninklijk Besluit
Ministeriële omzendbrief van 13 juli 1994 betreffende het sectoraal akkoord van 12 juli 1994 - veiligheidspersoneel. 21/09/1994 Download Brandweer Oud geldelijk statuut Ministeriële omzendbrief
Wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen. Uittreksel 31/12/2009 Download Brandweer Personeel / aanwervingsvoorwaarden Wet
Koninklijk besluit van 30 augustus 2013 tot vaststelling van de minimale normen betreffende de persoonlijke beschermingsmiddelen en de bijkomende uitrusting die de hulpverleningszones en prezones ter beschikking stellen van hun operationeel personeel. New 19/09/2013 Download Brandweer Kledij Koninklijk besluit
Ministerieel besluit van 2 april 2012 tot instelling van een beoordelingscommissie bij de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken voor de nederlandstalige gemeentelijke personeelsleden en beroepsbrandweerlieden in dienst bij de centra van het ... 27/04/2012 Download Noodcentrale 112, Brandweer 112-centra Ministerieel besluit
Ministerieel besluit van 27 januari 2012 tot instelling van een beoordelingscommissie bij de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken voor de franstalige gemeentelijke personeelsleden en beroepsbrandweerlieden in dienst bij de centra van het ... 03/02/2012 Download Noodcentrale 112, Brandweer 112-centra Ministerieel besluit
Ministerieel besluit van 23 november 2011 houdende de aanduiding van de functionele chef voor elk centrum van het eenvormig oproepstelsel. Update 13/12/2011 18/07/2018 Download Noodcentrale 112, Brandweer 112-centra Ministerieel besluit
VADEMECUM VAN HET ARBEIDSREGLEMENT VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN – deel arbeidstijd in de noodoproepcentrales Update 01/04/2014 Download Noodcentrale 112, Brandweer 112-centra Reglement
Koninklijk besluit van 17 oktober 2011 betreffende de 112-centra en het agentschap 112. 28/10/2011 23/08/2014 Download Noodcentrale 112, Brandweer 112-centra Koninklijk besluit
Koninklijk besluit van 17 oktober 2011 betreffende de dispatching van de operationele diensten van de Civiele Veiligheid. 28/10/2011 Download Noodcentrale 112, Brandweer 112-centra Koninklijk besluit
Koninklijk besluit van 12 oktober 2011 tot overplaatsing naar de FOD Binnenlandse Zaken van de personeelsleden in dienst bij de centra van het eenvormig oproepstelsel. Update 21/10/2011 26/12/2013 Download Noodcentrale 112, Brandweer 112-centra Koninklijk besluit
Koninklijk besluit van 12 oktober 2011 tot detachering naar de FOD Binnenlandse Zaken van de beroepsbrandweerlieden in dienst bij de centra van het eenvormig oproepstelsel. 21/10/2011 29/08/2012 Download Noodcentrale 112, Brandweer 112-centra Koninklijk besluit
Koninklijk besluit van 12 oktober 2011 tot detachering of terbeschikkingstelling naar de FOD Binnenlandse Zaken van de personeelsleden in dienst bij de centra van het eenvormig oproepstelsel. 21/10/2011 29/08/2012 Download Noodcentrale 112, Brandweer 112-centra Koninklijk besluit
Wet van 29 april 2011 houdende oprichting van de 112-centra en het agentschap 112. 23/05/2011 Download Noodcentrale 112, Brandweer 112-centra Wet
[ministerieel besluit van 25 juli 2005 houdende toekenning van een toelage voor onregelmatige prestaties aan het personeel dat de permanentie verzekert binnen de algemene directie van het crisiscentrum van de federale overheidsdienst binnenlandse ... 08/08/2005 24/11/2009 Download Noodcentrale 112, Brandweer 112-centra Ministerieel besluit
Beschikking van 20 juli 2012 van het Benelux comité van ministers met betrekking tot het grensoverschrijdend spoedeisend ambulancevervoer met MUG, SAMU en ambulance tussen Luxemburg en België. 20/07/2012 Download Brandweer Dringende geneeskundige hulp Beschikking
Programmawet van 9 juli 2004. Oprichting van "het Agentschap voor de oproepen van de hulpdiensten". Uittreksel 15/07/2004 29/04/2004 Download Brandweer Dringende geneeskundige hulp Programmawet
Erkenningen van de opleidingscentra. 06/07/1999 Download Brandweer Dringende geneeskundige hulp Tabel
Ministerieel besluit van 26 mei 1998 betreffende de indienstneming en de tenlasteneming van het personeel van de centra van het eenvormig oproepstelsel. 10/07/1998 03/12/2010 Download Brandweer Dringende geneeskundige hulp Ministerieel besluit
Koninklijk besluit van 13 februari 1998 betreffende de opleidings- en vervolmakingscentra voor hulpverleners-ambulanciers. 28/03/1998 11/05/2007 Download Brandweer Dringende geneeskundige hulp Koninklijk besluit
Koninklijk besluit van 2 april 1965 houdende vaststelling van de modaliteiten tot inrichting van de dringende geneeskundige hulpverlening en houdende aanwijzing van de gemeenten als centra van het eenvormig oproepstelsel. 12/05/1965 23/08/2014 Download Brandweer Dringende geneeskundige hulp Koninklijk besluit
Wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening. 25/07/1964 19/03/2013 Download Brandweer Dringende geneeskundige hulp Wet
Ministeriële omzendbrief van 11 juli 2012 betreffende nieuwe gezelschapsdieren. 11/07/2012 Download Civiele Bescherming, Brandweer Coördinatie van de operaties Ministeriële omzendbrief
Ministeriële omzendbrief van 5 maart 2009 betreffende de interventie van de brandweer in het kader van de strijd tegen de eikenprocessierups. 05/03/2009 Download Civiele Bescherming, Brandweer Coördinatie van de operaties Ministeriële omzendbrief

Paginas