Statistieken van de brandweerinterventies

Het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) van de FOD Binnenlandse Zaken is bevoegd voor het verzamelen, verwerken en verspreiden van informatie inzake de civiele veiligheid (brandweer en eenheden van de Civiele Bescherming).

De gegevens die nodig zijn voor jaarverslagen worden door de hulpverleningszones aan het KCCE bezorgd.

De statistieken zijn een essentieel analyse-instrument. Deze statistieken laten ons immers toe om een duidelijk zicht te hebben op de activiteiten en interventies van de hulpverleningszones. Ze bieden ook de mogelijkheid om de evolutie van bepaalde fenomenen te analyseren en om een preventie- en interventiebeleid uit te werken dat in overeenstemming is met de realiteit op het terrein.

Statistiekenverslag: