Regelgeving

Titel Status Datum publicatie Laatste codificatie Download Doelgroep Thema Typeaflopend sorteren
ARBEIDSREGLEMENT FOD BINNENLANDSE ZAKEN - maart 2014 – deel arbeidstijd voor de noodoproep-centrales. Update 01/03/2014 Download Noodcentrale 112 Arbeidstijd Reglement
Algemeen reglement van 18 mei 2007 voor waterdistributie in het Waalse gewest ten behoeve van de abonnees en de gebruikers. Update 31/07/2007 Download Brandweer Bluswater Reglement
Samenwerkingsakkoord van 27 maart 2017 tot uitvoering van artikel 306, § 2, van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones. Update 10/11/2017 10/11/2017 Download Brandweer DBDMH Samenwerkingsakkoord
Erkenningen van de opleidings- en vervolmakingscentra voor hulpverleners-ambulanciers. Update 06/07/1999 Download Brandweer Dringende geneeskundige hulp, Ambulanciers, Opleidingscentra Tabel
Erkenningen van de opleidingscentra. Update 24/11/1986 Download Brandweer, Civiele Bescherming Opleidingscentra Tabel
Verordening van 4 maart 1999 houdende vaststelling van de werkingsregels van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp. Update 29/07/1999 Download Brandweer Bluswater, DBDMH Verordening
Wet van 22 januari 2007 tot oprichting van het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid. Update 21/02/2007 21/02/2007 Download Brandweer, Civiele Bescherming KCCE Wet
Wet van 8 juni 1998 betreffende de radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten. Update 13/06/1998 27/12/2006 Download Noodcentrale 112, Brandweer, Civiele Bescherming Radiocommunicatie Wet
Wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening. Update 25/07/1964 19/03/2013 Download Noodcentrale 112, Brandweer Dringende geneeskundige hulp Wet
Wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen. Uittreksel Update 31/12/2009 Download Civiele Bescherming Arbeidstijd Wet
Wet van 5 mei 2014 betreffende diverse aangelegenheden inzake de pensioenen van de overheidssector. Update 02/06/2014 02/06/2014 Download Brandweer Personeel Wet
Wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen. Uittreksel. Update 06/08/1985 15/05/2007 Download Brandweer, Civiele Bescherming Bijzondere vergoedingen Wet
Wet van 31 december 1963 betreffende de Civiele Bescherming Update 16/01/1964 25/09/2018 Download Brandweer, Civiele Bescherming Basiswet Wet
Wet van 29 april 2011 houdende oprichting van de 112-centra en het agentschap 112. Update 23/05/2011 Download Noodcentrale 112 Basiswet Wet
Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid. Update 31/07/2007 28/05/2019 Download Brandweer, Civiele Bescherming Basiswet Wet
Wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de [arbeidstijd in de openbare sector]. Update 05/01/2001 19/04/2014 Download Noodcentrale 112, Civiele Bescherming Arbeidstijd Wet
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 van 10 april 1992. Uittreksel Update 30/07/1992 18/03/2019 Download Brandweer, Civiele Bescherming Ambulanciers, Vrijwilligers Wetboek

Paginas