Ministeriële omzendbrief van 27 oktober 2022 – Impact van de fusies van gemeenten op de hulpverleningszones – Instructies en stappenplan.

Brandweer
Zonevorming

Vervangt de Ministeriële omzendbrief van 9 maart 2018 – impact van de fusies van gemeenten op de hulpverleningszones – instructies en stappenplan.

24.01.2023
Ministeriële omzendbrief
9 pagina's