Nieuws

Levering van chirurgische maskers en beschermende handschoenen aan Servië
Op 9 april 2021 hebben twee vrachtwagens van de Belgische Civiele Bescherming chirurgische maskers en beschermende handschoenen uit de Europese strategische rescEU reserve aan Servië geleverd. De Civiele Bescherming is een federale hulpdienst van de FOD Binnenlandse Zaken en partner van het Mechanisme voor civiele bescherming van de Europese Unie. De samenwerking tussen de Civiele Bescherming, de FOD Volksgezondheid en de Europese Unie bewijst opnieuw dat België een solidaire en betrouwbare speler is op het vlak van Europese hulpverlening in geval van een crisis of een ramp.
In januari 2022 gaat een nieuwe postgraduaatsopleiding Adviseur Gevaarlijke Stoffen van start. De opleiding wordt georganiseerd door de Universiteit Antwerpen en Campus Vesta.
Voice Alarm Systems (V.A.S)
ANPI organiseert een mini webinar: “Voice Alarm Systems (V.A.S) - nieuwe normen en toepassingen.” op 21/04/2021 van 9u tot 10u.
© Gwenn Corbisier
Op maandag 22 maart 2020 werd voor de vijfde keer hulde gebracht aan de slachtoffers van de aanslagen die de geschiedenis van België op trieste wijze hebben getekend. In de nasleep van de aanslagen heeft de AD Civiele Veiligheid getracht om er lessen uit te trekken en heeft ze haar interventiecapaciteit versterkt vanwege deze nieuwe dreiging.
© Geert Biermans
De radiologische meetcel van het Nationaal Crisiscentrum heeft dinsdag 23 maart meetapparatuur uitgetest, die bij toekomstige radiologische noodsituaties zal worden ingezet om een snellere inschatting te kunnen maken van de impact op bevolking en leefmilieu. Nu worden grote radioactief besmette gebieden al in kaart gebracht via helikoptermetingen, die hun nut bewijzen bij het screenen van grote gebieden. Door in de toekomst drones in te schakelen, zullen ook kleinere gebieden, zoals specifieke percelen of bijvoorbeeld landbouwgronden, sneller in kaart kunnen worden gebracht.
Dinsdag 16 maart 2021 heeft de Algemene Directie Civiele Veiligheid een "Commemorative Award" ontvangen als blijk van erkenning voor de uitzonderlijke inzet van België bij de organisatie van de Europese oefeningen (EU Modex), die jaarlijks plaatsvinden in het kader van het Europees mechanisme voor Civiele Bescherming (UCPM).
Erwin Hertens
Erwin Hertens is sinds 15 februari de week de nieuwe directeur-generaal a.i. van de Algemene Directie Civiele Veiligheid. Hij neemt de fakkel over van Laura Szabo, die aangeduid is als voorzitster van het directiecomité van de FOD Binnenlandse Zaken.
ANPI organiseert een webinars "Betrouwbaarheid van brandbescherminguitrusting - de belangrijke fasen" op 26 maart 2021 van 9u tot 10u45
ANPI organiseert een mini webinar "Berekening van de brandbelasting volgens Bijlage 6 (Geïnformeerd publiek)" op 11 maart 2021 van 9u tot 10u

Paginas

Abonneren op Nieuws