Koninklijk besluit van 28 september 2023 betreffende het federaal strategisch comité voor de hulpverleningszones en betreffende het nationaal orgaan voor de hulpverleningszones.

Feuerwehr
Repräsentativer Körper der Zonen
28.09.2023
Koninklijk besluit
7 pagina's