Civiele Bescherming vertrekt naar Noord-Italië om hulp te bieden na de overstromingen

Internationale Missionen
Zivilschutz
Einsatz
De overstromingen in Noord-Italië worden voor het land beschouwd als de ergste van de afgelopen eeuw. Er zijn al 15 doden gemeld en de materiële schade is enorm. 26.000 mensen zijn dakloos. Vandaag staan nog 43 gemeenten onder water.
Civiele Bescherming vertrekt naar Noord-Italië

Italië heeft een internationaal verzoek om noodhulp ingediend via het Europees mechanisme voor civiele bescherming (UCPM), dat de reactie op natuurrampen en door de mens veroorzaakte rampen op EU-niveau coördineert.

België heeft, net als andere EU-lidstaten, onmiddellijk gereageerd en een "pompmodule met extreem hoge capaciteit" aangeboden. Op 24 mei werd dit hulpaanbod door de Italiaanse regering aanvaard.

Een B-FAST-team is vannacht vertrokken. Binnen dit team zijn 13 agenten van de Civiele Bescherming van Crisnée en Brasschaat vertrokken met twee grote pompen met een capaciteit van 6.000 m³ per uur en een vijftal voertuigen om onder meer water en modder uit de tunnels te pompen.

De missie zal ongeveer 10 dagen duren, afhankelijk van de behoeften ter plaatse.

B-FAST is de structuur van de Federale Overheid die geactiveerd wordt bij het verlenen van noodhulp in het buitenland en bestaat uit de FOD Binnenlandse Zaken, de FOD Beleid en Ondersteuning (Bosa), de FOD Volksgezondheid, Defensie, en de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.