Koninklijk besluit van 6 december 2020 tot bepaling van de voorwaarden van de facturering tussen hulpverleningszones in het kader van de snelste adequate hulp bij gebrek aan een overeenkomst

Feuerwehr
Am besten schnell helfen
Abrechnung

Vervangt het Koninklijk Besluit van 29 juni 2018 tot bepaling van de voorwaarden van de facturering tussen hulpverleningszones in het kader van de snelste adequate hulp.

Geïntegreerde wijziging(en):

  • K.B. van 10.09.2023 - Pbl. 20.10.2023
20.10.2023
Koninklijk besluit
2 pagina's