Civiele Bescherming vervoert 5.000.000 mondmaskers

Civiele Bescherming begonnen om 5.000.000 mondmaskers te vervoeren
Zivilschutz
Einsatz
Autoren-Name: 
Thomas Biebauw

 

Deze nacht is de Civiele Bescherming op vraag van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD VVVL) op de luchthaven van Luik een operatie begonnen om 5.000.000 mondmaskers te vervoeren. De mondmaskers zijn afkomstig van China.

Zes vrachtwagens van de Civiele Bescherming zijn opgeladen om de mondmaskers te vervoerenZes vrachtwagens van de Civiele Bescherming zijn opgeladen om de mondmaskers te vervoeren naar het militair complex te Peutie, waar ze in verschillende loten herverpakt worden volgens een verdelingsplan en quota bepaald door de FOD VVVL.

De hulpverleningszones halen de loten op en verspreiden deze rechtstreeks op lokaal niveau naar onder andere ziekenhuizen en ziekenwagendiensten.

In de volgende dagen zullen nog meer mondmaskers verspreid worden.

 

 

 

 

De Civiele Bescherming maakt deel uit van de Algemene Directie Civiele Veiligheid van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken en intervenieert met gespecialiseerde middelen en als federale logistieke partner om de acties van de andere hulpdiensten en overheden te versterken.

 

thomas.biebauw@ibz.fgov.be