RESCUE DOG BELGIUM: reddingshonden van de Civiele Veiligheid

De kynologenhulpverleningsteams van de Civiele Veiligheid, gewoonlijk "hondenbrigades" genoemd, zijn opgenomen in Rescue Dog Belgium. Ze bestaan uit hulphondengeleiders, die deel uitmaken van een hulpverleningszone of een eenheid van de Civiele Bescherming, en hun hond.

Deze teams voeren twee soorten opdrachten uit op het hele Belgische grondgebied. Met deze twee soorten opdrachten stemmen twee specialisaties overeen:

 • De reddingshonden, gespecialiseerd in het zoeken en het redden van bedolven personen, zoals bijvoorbeeld het geval is na de instorting van een gebouw en wanneer er misschien slachtoffers vastzitten onder het puin.

  In dergelijke omstandigheden, die gekenmerkt worden door de eerstelijnsinterventie van de brandweer, is het de brandweerofficier die de operaties op het terrein leidt die, indien de situatie dit vereist, een beroep kan doen op de kynologenhulpverleningsteams van de Civiele Veiligheid. 

  Deze werken samen met de brandweer en moeten soms ook samenwerken met de gespecialiseerde USAR-teams (Urban Search and Rescue) van de Civiele Bescherming. 
   
 • De vlakterevierenhonden, gespecialiseerd in het op zoek gaan naar vermiste personen die in gevaar kunnen zijn. Ze doorzoeken op systematische wijze een uitgestrekt gebied, zonder spoor of referentiegeur, op zoek naar elke persoon die zich daar kan bevinden.   

  Wanneer Rescue Dog Belgium in actie treedt voor dit soort opdracht, is dit op vraag van de politionele en gerechtelijke autoriteiten. 

  Het zijn dus deze autoriteiten die oordelen dat de omstandigheden van de verdwijning van een persoon, die divers kunnen zijn, de interventie van onderzoeksteams, samengesteld uit een hulphondengeleider en een hulphond, rechtvaardigen. Tijdens deze zoekoperaties kunnen ook andere acties ondernomen worden of andere middelen ingezet worden, zoals klopjachten of drones die uitgerust zijn met een camera om het zoekgebied te visualiseren.

 

Rescue Dog Belgium telt meer dan twintig door de FOD Binnenlandse Zaken geaccrediteerde teams. Alle hondengeleiders hebben een getuigschrift van hulphondengeleider. Sommige teams oefenen slechts één van beide specialisaties uit, andere zijn geslaagd voor het examen van beide specialisaties. De hondengeleiders trainen ongeveer één keer per week met hun hond om de operationele vaardigheden van het duo hondengeleider/hond op peil te houden.

Oproepprocedure

Alleen de hulpverleningszones, de Civiele Bescherming en de politie kunnen de interventie van de kynologenhulpverleningsteams van de Civiele Veiligheid aanvragen door contact op te nemen met de noodcentrales.  Standaard worden er minstens twee teams en één coördinator op interventie gestuurd. Zodra ze ter plaatse zijn, kunnen ze eventueel versterking vragen. 

Organisatiestructuur

De hondengeleiders van de Algemene Directie Civiele Veiligheid maken ofwel deel uit van een hulpverleningszone, ofwel van een operationele eenheid van de Civiele Bescherming.

Instructeurs in de kynologenhulpverlening

De Algemene Directie Civiele Veiligheid heeft momenteel vijf instructeurs die instaan voor de  permanente opleiding van de geaccrediteerde kynologenhulpverleningsteams.  De instructeurs zijn zelf al minstens twee jaar ononderbroken hulphondengeleider bij Rescue Dog Belgium en hebben een opleiding tot instructeur gevolgd. 

Coördinatoren van de kynologenhulpverleningsoperaties

Vier instructeurs zijn ook coördinatoren van de kynologenhulpverleningsteams.  Zij staan in voor het leiden van de kynologenhulpverleningsteams tijdens interventies en het technisch adviseren van de chef van de hulpverleningsoperaties op de plaats van de interventie.   Na elke interventie stellen zij een uitvoerig verslag op dat bij het verslag gevoegd wordt dat opgesteld is door de chef van de operaties.

Coördinatie door de Algemene Directie Civiele Veiligheid

De Algemene Directie Civiele Veiligheid (ADCV) is verantwoordelijk voor de algemene coördinatie van de kynologenhulpverleningsteams en de uitvoering van het vastgelegde reglementair kader.  Ze wordt hierbij geadviseerd door het Technisch Comité samengesteld uit leden van de hulpverleningszones en de Civiele Bescherming.

In de praktijk wordt de coördinatie van Rescue Dog Belgium uitgeoefend door de Directie Civiele Bescherming van de ADCV, met de ondersteuning van twee vrijwilligers-specialisten coördinatie kynologenhulpverleningsteams. 
 

 

Meer informatie over de reddingshondteams kan je terugvinden in:

 

Ontdek Rescue Dog Belgium op Facebook