Ministeriële omzendbrief van 13 juli 1994 betreffende het sectoraal akkoord van 12 juli 1994 - veiligheidspersoneel.

Brandweer
Oud geldelijk statuut
Ministeriële omzendbrief
31 pagina's