Regelgeving

Titelaflopend sorteren Status Datum publicatie Laatste codificatie Download Doelgroep Thema Type
Programmawet van 9 juli 2004. Oprichting van "het Agentschap voor de oproepen van de hulpdiensten". Uittreksel Update 15/07/2004 29/04/2004 Download Noodcentrale 112 Basiswet Programmawet
Samenwerkingsakkoord van 27 maart 2017 tot uitvoering van artikel 306, § 2, van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones. Update 10/11/2017 10/11/2017 Download Brandweer DBDMH Samenwerkingsakkoord
Verordening van 4 maart 1999 houdende vaststelling van de werkingsregels van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp. Update 29/07/1999 Download Brandweer Bluswater, DBDMH Verordening
Wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen. Uittreksel. Update 06/08/1985 15/05/2007 Download Brandweer, Civiele Bescherming Bijzondere vergoedingen Wet
Wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de [arbeidstijd in de openbare sector]. Update 05/01/2001 19/04/2014 Download Noodcentrale 112, Civiele Bescherming Arbeidstijd Wet
Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid. Update 31/07/2007 28/05/2019 Download Brandweer, Civiele Bescherming Basiswet Wet
Wet van 19 april 2014 tot vaststelling van bepaalde aspecten van de arbeidstijd van de operationele beroepsleden van de hulpverleningszones en van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp ... Update 23/07/2014 09/11/2015 Download Brandweer Arbeidstijd Loi
Wet van 22 januari 2007 tot oprichting van het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid. Update 21/02/2007 21/02/2007 Download Brandweer, Civiele Bescherming KCCE Wet
Wet van 29 april 2011 houdende oprichting van de 112-centra en het agentschap 112. Update 23/05/2011 Download Noodcentrale 112 Basiswet Wet
Wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen. Uittreksel Update 31/12/2009 Download Civiele Bescherming Arbeidstijd Wet
Wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen. New 20/09/1979 25/09/2018 Download Brandweer Brandpreventie Wet
Wet van 31 december 1963 betreffende de Civiele Bescherming Update 16/01/1964 25/09/2018 Download Brandweer, Civiele Bescherming Basiswet Wet
Wet van 5 mei 2014 betreffende diverse aangelegenheden inzake de pensioenen van de overheidssector. Update 02/06/2014 02/06/2014 Download Brandweer Personeel Wet
Wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening. Update 25/07/1964 19/03/2013 Download Noodcentrale 112, Brandweer Dringende geneeskundige hulp Wet
Wet van 8 juni 1998 betreffende de radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten. Update 13/06/1998 27/12/2006 Download Noodcentrale 112, Brandweer, Civiele Bescherming Radiocommunicatie Wet
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 van 10 april 1992. Uittreksel Update 30/07/1992 18/03/2019 Download Brandweer, Civiele Bescherming Ambulanciers, Vrijwilligers Wetboek
[Ministerieel besluit van 25 juli 2005 houdende toekenning van een toelage voor onregelmatige prestaties aan het personeel dat de permanentie verzekert binnen de algemene directie van het crisiscentrum van de federale overheidsdienst binnenlandse ... Update 08/08/2005 24/11/2009 Download Noodcentrale 112 Geldelijk statuut Ministerieel besluit

Paginas