Update: inzet Civiele Bescherming bij het treinongeval in Schellebelle.

Civiele Bescherming
Interventie
Perscontact: 
Loesje Van Damme

Na de operationele eenheden van Brasschaat en Liedekerke is er nu ook maximale inzet door de eenheden van Jabbeke, Ghlin en Crisnee en Libramont.  Op dit moment ligt de nadruk van de inzet op de eventuele terugkeer van de bevolking.

Om een terugkeer van de bewoners voor te bereiden en mogelijk te maken, moeten er eerst metingen gedaan worden naar de waarden van de gevaarlijke stoffen. Dit zal gebeuren in elke woning. Om dit vlot te laten verlopen werd door de eenheid van Liedekerke  versterking gevraagd van de meetploegen van de eenheden van Jabbeke, Ghlin, Crisnee en Libramont.  Er wordt gemeten door 8 meetteams  (en 2 in reserve) waaronder 6 van de Civiele Bescherming. Een officier van de Civiele Bescherming staat in de CP-OPS mee in voor de coördinatie van deze meetploegen.

Aangezien de geëvacueerde bewoners gisteren nog niet konden terugkeren, werden er door de operationele eenheid van Jabbeke twee vrachtwagens ingezet om 94 extra matrassen op te halen bij het Belgisch Leger en naar Wetteren te brengen waar de noodopvang ingericht is.

Om de 3 miljoen liter vervuild water uit het waterzuiveringsreservoir over te pompen in het tankerschip, werden 2 alternatorunits opgesteld.  Het laden van dit schip zal beëindigd worden rond 20 uur.   Een nieuw schip zal deze nacht de rest van de lading komen halen.

Een alternatorunit werd ook ingezet bij de gecontroleerde lozing van het lichtvervuilde water uit de rioolcollector in de Schelde.

Tijdens de pompwerken worden door de meetploegen constant waterstalen genomen en luchtmetingen gedaan. Door de beweging van het water komt het acrylonnitril immers naar boven en ontstaan er giftige dampen.

In de nabije omgeving van het ongeval werd vervuild water aangetroffen in een beek. Hier werd na het afdammen van de beek door de operationele eenheid van Brasschaat de vacuümcontainer ingezet. Dit gespecialiseerde voertuig zuigt door middel van een vacuümpomp gevaarlijke of vervuilde vloeistoffen op. Deze worden opgeslagen in de citerne op het voertuig en afgevoerd voor vernietiging.  Om verdamping tegen te gaan werd een schuimtapijt op deze beek aangebracht.

De treinstellen zelf worden door de Turbo Jet ook regelmatig van een nieuw schuimtapijt voorzien. Het schuim verdampt immers snel door de hoge temperaturen.

Om zichzelf te beschermen dragen de meetploegen een persluchtmasker en beschermingspakken van het type tychem F. Een persluchtcontainer met 30 persluchttoestellen en een mobiele compressor voor het vullen van de ademluchtflessen staat opgesteld buiten de risicozone.

De bewoners die hun woning niet kunnen verlaten, worden voorzien van drinkwater. Hiervoor werden reeds 400 waterzakjes ter beschikking gesteld door de Civiele Bescherming. De verdeling ervan gebeurt door de brandweer.loesje.vandamme@ibz.fgov.be