Minister Jan Jambon huldigt de nieuwe gebouwen van de Civiele Bescherming van Crisnée in

Civiele Bescherming
Evenement
Perscontact: 
Ophélie Boffa

Brussel, 27/01/2015 – Op dinsdag 27 januari 2015 om 10u heeft Jan Jambon, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der Gebouwen, de nieuwe gebouwen van de Civiele Bescherming van Crisnée (provincie Luik) ingehuldigd. Bij deze gelegenheid werden de gespecialiseerde teams en het gespecialiseerd materieel getoond: nucleaire detectie, duikers en drone. Het doel van het bezoek, dat kadert binnen de nationale ronde van de minister, was om de realiteit van het terrein van deze federale hulpverleningsdienst beter te begrijpen en om het operationeel personeel te ontmoeten.

In zijn toespraak merkte de minister op dat de Civiele Bescherming vergeten werd bij de hervorming van de Civiele Veiligheid die voortvloeit uit de wet van 2007: « De Civiele Veiligheid vormt een geheel bestaande uit 2 onderdelen: een lokaal onderdeel, de hulpverleningszones, en een federaal onderdeel, de Civiele Bescherming. De ene hervormen en zonder de andere mee te hervormen, is niet coherent ». De hoofdlijnen van het werk op korte en middellange termijn werden voorgesteld, « ik wil (met name) een nieuw premiestelsel uitwerken voor de operationele agenten om wat geldt voor de Civiele Bescherming en bij de brandweer te harmoniseren. »

De Civiele Bescherming biedt hulp aan de bevolking bij kleine en grote rampen. Ze biedt versterking aan de hulpdiensten en hulpverleningszones met zware en gespecialiseerde middelen. De Belgische Civiele Bescherming, verspreid over zes eenheden, telt 450 beroeps en 650 vrijwilligers die 24u/24, 365 dagen per jaar beschikbaar zijn. De Civiele Bescherming maakt deel uit van de Algemene Directie Civiele Veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken en intervenieert op vraag van de minister van Binnenlandse Zaken, een gouverneur, een burgemeester, de brandweer of de politie.

Demonstratie van de specialiteiten van de Civiele Bescherming van Crisnée:

Nucleaire detectie


Het nucleair detectieportaal van Crisnée, dat uniek is in Europa, is bedoeld voor de detectie en de meting van radioactiviteit bij personen en voertuigen. Het laat niet alleen een snelle meting van de radioactieve contaminatie, maar ook de aflezing en de bewaring van de gegevens door een meetcomputer toe. De capaciteit van het portaal: 40 personen/uur en 30 voertuigen/uur. De eenheid van Liedekerke bezit ook een portaal.

Duikers


Het duikteam van de CB van Crisnée, dat in heel België actief is, verzekert de langdurige duikinterventies. Met een gemiddelde van 150 interventies per jaar, zoeken ze voornamelijk naar vermiste personen, voertuigen en wapens die ze uit het water halen. Ze gebruiken hiervoor gespecialiseerd materieel, zoals een sonar en een echolood. Deze interventies zijn steeds op vraag van de lokale of federale politie of van Justitie.

Drone

De drone van de Civiele Bescherming van Crisnée, die aangekocht werd in 2014, zal voor het eerst in het openbaar opstijgen. Deze drone zal ingezet worden tijdens interventies om het incident beter te visualiseren, om metingen uit te voeren en om rechtstreekse beelden te sturen naar de crisiscentra. Deze precieze informatie kan zo in alle veiligheid gestuurd worden wanneer de hulpdiensten geen overzicht hebben van de plaats van de ramp of wanneer ze die plaats niet kunnen bereiken. Dankzij de drone kan de commandant de meest veilige en adequate aanpak van de interventie beter evalueren.

De gebouwen van de Civiele Bescherming van Crisnée dateren van 1954. Ze waren bouwvallig en niet langer aangepast aan de huidige vereisten. Daarom besliste de Regie der Gebouwen om een grondige renovatie te doen. Sommige gebouwen werden gesloopt, andere gebouwen werden gerenoveerd of gebouwd. De werkzaamheden startten in februari 2012 en de inhuldiging van 27 januari luidt het einde in van de eerste fase.

De inhuldiging vond plaats in aanwezigheid van de gouverneur van Luik Michel Foret, de burgemeester van Crisnée Philippe Goffin, de voorzitster van de FOD Binnenlandse Zaken Isabelle Mazzara, de vertegenwoordiger van de Administrateur-generaal van de Regie der Gebouwen Jean-Pierre Van der Kaa

ophelie.boffa@ibz.fgov.be