Civiele Bescherming bestrijdt overstromingen in Parijs tijdens Europese oefening Sequana

Civiele Bescherming
Internationale missies
Perscontact: 
Anne Baetens : GSM 0473 80 95 30

Brussel, 09/03/2016 – De Civiele Bescherming neemt deel aan de grootschalige Europese oefening ‘Sequana’ die georganiseerd wordt door de Franse autoriteiten op 12 en 13 maart. In het kader van het Europees Mechanisme voor Civiele Bescherming roept Frankrijk de hulp in van haar buurlanden om de verwoestende overstromingen te bestrijden. België stuurt 26 specialisten, 12 voertuigen en 5 pompen met hoge capaciteit.

Overstromingen vormen de voornaamste natuurlijke bedreiging voor het Île-de-France. Het is bijna zeker dat de Seine op een dag buiten haar oevers zal treden en zo miljoenen mensen zonder elektriciteit, drinkwater of transportmiddelen zal zetten. Tijdens de Sequana oefening wordt een waterpeil gesimuleerd dat het niveau van de overstromingen van 1910 overschrijdt. In dat geval zal Frankrijk ertoe gedwongen zijn om nationale middelen buiten categorie af te kondigen en is het waarschijnlijk dat het ook beroep moet doen op het Europees Mechanisme voor Civiele Bescherming om menselijke en logistieke versterking van andere Europese landen te kunnen inroepen. De inzet van deze oefening voor Frankrijk is om zich hier zo goed mogelijk op voor te bereiden.

In het kader van de oefening zetten België, Spanje, Italië en Tsjechië op 12 en 13 maart op verschillende plaatsen teams in om specifieke beschermingsoperaties uit te voeren. Dit alles in coördinatie met de Franse hulpdiensten.

De Belgische Civiele Bescherming zal in het kader van het Europees Mechanisme, haar gespecialiseerd personeel inzetten om aan de Franse overheden technische en logistieke bijstand te verlenen. Op deze manier kan ze ook haar pompmodule met hoge capaciteit of High Capacity Pumping (HCP) testen in de praktijk.

Deze HCP-module omvat zware technische middelen. Van de 5 ingezette pompen met hoog debiet is de GOLIATH in staat om een gemeentelijk zwembad te legen in 10 minuten. De module, die onderling uitwisselbaar is met de andere Europese interventieteams, kan in het buitenland volledig autonoom ingezet worden om landen die getroffen worden door zware overstromingen snel en efficiënt te helpen. De Belgische pompmodule, die regelmatig getest wordt tijdens internationale oefeningen, werd al geactiveerd voor de overstromingen in Arles in 2003 en in Bosnië in 2014.

In België informeert het federaal Crisiscentrum de bevolking over de verschillende risico’s waarop men zich moet voorbereiden via de website www.risico-info.be. Op gewestelijk niveau wordt toegezien op het debiet van de rivieren en twee websites informeren in real time over mogelijke overstromingen: infocrue.be (Wallonië) en waterinfo.be (Vlaanderen).

Programma Europese oefening Sequana

  • 11/3 12u: verzameling van het team van de Civiele Bescherming (operationele eenheid van Ghlin) en vertrek naar Frankrijk
  • 12-13/3: demonstratie van de pompcapaciteiten op meerdere plaatsen van het Ile-de-France
  • 13/3: bezoek van de autoriteiten in aanwezigheid van de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Jan Jambon, en de directeur-generaal van de Civiele Veiligheid, Jérôme Glorie.
  • 13/3 13u-19u: expositie voor het grote publiek (Champ de Mars), met de Goliathpomp en in aanwezigheid van het team

Perscontacten

  • Civiele Bescherming (Parijs): Anne Baetens, verantwoordelijke internationale cel – 0473 80 95 30
  • B-FAST (Parijs): Luc Junior Content, verbindingsofficier – 0477 76 46 99
  • Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken: Anne-Laure Mouligneaux, woordvoerster – 0497 47 16 08
  • Civiele Bescherming (Brussel): Eva Burm, attachee communicatie – 0475 26 01 12

De Civiele Bescherming helpt de bevolking bij rampen. In België maakt ze deel uit van de Algemene Directie Civiele Veiligheid van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken die direct onder het gezag van de minister ven Binnenlandse Zaken staat. 1000 beroeps- en vrijwillige agenten zijn 24 uur op 24, 365 dagen per jaar beschikbaar. Ze zijn verspreid over het volledige grondgebied en interveniëren ter versterking van de hulpdiensten met zware en gespecialiseerde middelen. De specialisten van de Civiele Bescherming interveniëren ook in het buitenland onder de vlag van B-FAST (Belgian First Aid & Support Team) wanneer ze een multidisciplinair team vervoegen waaraan ook nog personeel van Defensie, Volksgezondheid en Buitenlandse Zaken deelneemt.

www.civielebescherming.be
@CivilSecurityBe

anne.baetens@ibz.fgov.be