Persberichten

Civiele Bescherming
Van 21 tot 27 oktober zal de Civiele Bescherming deelnemen aan een grootschalige internationale oefening (RIWATEREX) in Spanje met een scenario die verspreide overstromingen in Madrid simuleert. Deze oefening is de gelegenheid om haar module "Flood Rescue Using Boats" (FRUB) voor te bereiden met het oog op de certificering ervan door de Europese overheden in 2019. De module ‘FRUB’ maakt de uitvoering van opsporings- en reddingsoperaties met boten mogelijk in geval van zware overstromingen, evenals de bevoorrading van de overstroomde gebieden met levensnoodzakelijke producten. Om het hoofd te...
Noodcentrale 112
BRUSSEL, 28/09/2018 - Vanaf 1 oktober 2018 wordt voor de noodnummers een keuzemenu ingevoerd in de provincies Namen en West-Vlaanderen. Iemand die hulp nodig heeft zal het nummer van de hulpdienst die hij nodig heeft niet meer hoeven te onthouden. Dit menu zal dezelfde keuze mogelijk maken, ongeacht het feit of er naar 112 of 101 gebeld wordt (of zelfs naar 100 hoewel dit nummer al lang niet meer gepromoot wordt en vervangen werd door het nummer 112): de brandweer, de ambulance of de politie. Zodra de keuze gemaakt is zal de beller rechtstreeks met de juiste noodcentrale doorverbonden worden...
Noodcentrale 112
Het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (KMI) geeft voor vanavond en vannacht een waarschuwing code geel uit. De FOD Binnenlandse Zaken zal daarom in de loop van de vroege avond het nummer 1722 activeren. Belangrijk is om nogmaals te vermelden dat het nummer 1722 geen noodnummer is. Enkel de nummers 112 (brandweer, ambulance) en 101 (politie) zijn noodnummers. Het activeren van het nummer 1722 gebeurt preventief bij een aankondiging van storm of onweer maar houdt geen waardeoordeel in m.b.t. de ernst van de waarschuwing of de eventuele schade die deze zou kunnen veroorzaken. Het is...
Noodcentrale 112
Civiele Bescherming
Brandweer
Brussel, 16/07/2018 – De Civiele Bescherming investeert meer dan 3 miljoen euro in middelen ter bestrijding van de chemische, bacteriologische, radiologische en nucleaire risico's (CBRN). De brandweer rekruteert meer dan 600 nieuwe personeelsleden. En de hulpdiensten zijn ook bereikbaar via de App 112 BE. De Civiele Veiligheid intervenieert op drie complementaire niveaus. Als eerste schakel in de hulpverleningsketen beheren de noodcentrales de oproepen naar het nummer 112. Vervolgens is de brandweer belast met de dringende opdrachten op lokaal niveau en intervenieert de Civiele Bescherming...
Noodcentrale 112
Brussel, 24-05-2018 – Het nummer 1722 voor niet-dringende brandweerinterventies is vrijdagmiddag 25/05/2018 gedeactiveerd. De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken heeft het nummer 1722 voor niet-dringende brandweerinterventies van dinsdag 22 mei 12:00 tot vrijdagmiddag 25/05 geactiveerd zodat het noodnummer 112 tijdens het onweer van de voorbije dagen niet overbelast zou geraken en mensen die in levensgevaar verkeren niet nodeloos moeten wachten wanneer ze 112 bellen. De noodcentrales hebben tussen de activering dinsdagmiddag 22/05 en vrijdagochtend 25/05 om 8:00 in totaal 3171...
Noodcentrale 112
Brussel, 24-05-2018 – het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) heeft voor vandaag opnieuw code oranje afgekondigd voor onweer. Het nummer voor niet-dringende brandweerinterventies 1722 blijft daarom tot minstens vrijdagmiddag 25/05/2018 actief. Afhankelijk van de voorspellingen van het KMI kan het nummer mogelijk nog langer actief blijven. De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken vraagt om voor niet-dringende brandweerinterventies het nummer 1722 te bellen en enkel het noodnummer 112 te bellen als er iemand in (levens)gevaar is. De noodcentrales hebben tussen de activering...
Noodcentrale 112
Brussel, 23-05-2018 – het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) heeft voor deze namiddag opnieuw code oranje afgekondigd voor onweer. Het nummer voor niet-dringende brandweerinterventies 1722 blijft daarom tot minstens donderdagochtend actief. Afhankelijk van de voorspellingen van het KMI kan het nummer mogelijk nog langer actief blijven. De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken vraagt om voor niet-dringende brandweerinterventies het nummer 1722 te bellen en enkel het noodnummer 112 te bellen als er iemand in (levens)gevaar is. De noodcentrales hebben tussen de activatie van het...
De brandweer in België gaat dit jaar op zoek naar in totaal 673 brandweermensen, waarvan 258 beroepsbrandweer en 415 brandweervrijwilligers. Bij de beroeps gaat het ook voor een deel om het “professionaliseren” van brandweervrijwilligers die al in dienst zijn. Vrijdag 4 mei is de internationale dag van de brandweer. In totaal zijn er bijna 18.000 operationele personeelsleden bij de brandweer in België, waarvan bijna 1.000 ambulanciers niet-brandweer. 65% van de bijna 17.000 brandweermensen in België (ambulanciers niet-brandweer niet meegerekend) zijn vrijwilliger, de overige 35% zijn beroeps...
Brandweer
Het federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) heeft op 31 maart 2018 het eerste statistiekenverslag sinds de brandweerhervorming in 2015 gepubliceerd. In 2015 hebben de nieuwe hulpverleningszones in België in totaal 556.570 interventies uitgevoerd, waarvan 330.040 interventies waarbij ze dringende geneeskundige hulp boden. Bij de hervorming zijn de 250 voormalige brandweerkorpsen samengesmolten tot 34 hulpverleningszones en Brandweer Brussel. Jérôme Glorie, Directeur-Generaal Civiele Veiligheid: “ We verheugen ons erover dat we steeds meer cijfers doorgestuurd krijgen vanuit de...
Noodcentrale 112
De Europese 112-dag in België in het teken van de App 112 BE Zondag 11/02/2018 gaat zoals elk jaar de Europese 112-dag door. Het thema in België voor 2018 is: download de app 112 BE! Als je met deze hulpverleningsapp naar de noodcentrales belt, stuurt deze je gegevens door naar de operator, zodat deze meteen te zien krijgt wie je bent, waar je bent en eventuele medische info. Verder kunnen de operatoren een chatfunctie activeren als dit nodig is. Deze chatfunctie wordt bovendien automatisch geactiveerd bij mensen die hebben aangevinkt dat ze doof of slechthorend zijn of een spraakgebrek...

Paginas

Abonneren op Persberichten