Soms is vuur niet jouw grootste risico: hou je fysieke conditie op peil!

Brandweer
Informatiecampagne

Woensdag 3 november heeft de Algemene Directie Civiele Veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken het derde en laatste thema van de campagne over beroepsrisico’s voor de brandweer gelanceerd. Dit derde luik gaat over het belang van het op peil houden van de conditie en een gezonde levensstijl. De campagne werd ontwikkeld in samenwerking met Netwerk Brandweer, Rezonwal, de brandweerdienst van Brussel en de representatieve vakorganisaties.

 

Heb je een gezonde levensstijl? We werken er samen aan.

 

Het is belangrijk dat de brandweerlieden fit zijn om efficiënt te kunnen interveniëren in vaak moeilijke omstandigheden. Als je tijdens een brand met een interventiepak, ademend door een persluchtmasker en met een brandslang moet werken, is het belangrijk dat je een goede lichamelijke conditie hebt.

Bene Pype, brandweerman bij de hulpverleningszone Fluvia: " Bij een oproep worden we verwacht om zo snel mogelijk te kunnen vertrekken. Basisfitheid helpt reeds bij een snelle wissel van kledij en het instappen. Verder komen we in allerlei situaties terecht waarbij fysieke fitheid een rol speelt (mensen van een trap naar beneden evacueren, op een ladder klimmen, hoge temperaturen, sleuren met zwaar materiaal, …"

Door hun lichamelijke conditie op peil te houden, behoeden brandweerlieden zich ook voor ongevallen tijdens hun interventies. Op de campagnewebpagina vind je een video van het bezoek van Olympisch bronzen medaille-winnaar Bashir Abdi aan Brandweer Antwerpen en een top tien van tips om in vorm te blijven. Deze werd samen met brandweerexperts opgesteld.

De brandweer is één grote familie. Eén van de tips is daarom om indien mogelijk samen te sporten en om te informeren naar de specifieke mogelijkheden die de hulpverleningszone aanbiedt.

 

Thomas Biebauw