Internationale dag van de Civiele Bescherming

Civiele Bescherming
Evenement

De Civiele Bescherming is meer dan ooit nodig!

Elk jaar opnieuw zetten we op 1 maart, de internationale dag van de Civiele Bescherming, de Civiele Bescherming in de schijnwerpers.  Deze dag is verder bedoeld om mensen bewust te maken dat ze zich moeten voorbereiden op noodsituaties, zoals ongevallen en rampen.  Mensen kunnen meer leren over welke veiligheidsmaatregelen ze moeten nemen zodat ze weten wat ze kunnen ondernemen in noodsituaties.

‘Hopen op het beste, maar voorbereid zijn op het ergste’, dat zou ook het motto kunnen zijn van de Civiele Bescherming.  Het voorbije jaar 2021 was een jaar waar de Civiele Bescherming herhaaldelijk werd ingeschakeld bij noodsituaties.  De watersnood van juli 2021 ligt nog vers in het geheugen. 

 

Joëlle Brouillard, commandant van de Crisnée-eenheid, herinnert zich dit tragische moment met grote emotie:

Wat de pandemie betreft, was het begin van het jaar eerder rustig. Er waren minder gevallen van decontaminatie van rust- en verzorgingstehuizen aangezien iedereen gevaccineerd was. We moesten niet langer al het vervoer op ons te nemen, zoals in 2020 het geval was... En dan was er de dag en de nacht van 14 juli. Toen brak de hel weer los. Deze interventies waren des te moeilijker omdat we wisten dat er slachtoffers waren.”
Ontdek de volledige getuigenis van Joëlle Brouillard, Commandant van de Crisnée-eenheid

 

Daarnaast heeft de Civiele Bescherming zich voorbereid op de mogelijke gevolgen van de Brexit, stond ze zoals in 2020 mee in voor de logistieke ondersteuning van de vaccinatiecampagne, hielp ze mee bij de bestrijding van grote bos- en heidebranden.  Ze stond in voor de logistieke ondersteuning bij de zoekactie naar Jürgen Conings en we herinneren ons ook nog levendig de instorting van een schoolgebouw in aanbouw in Antwerpen en een gasontploffing in Turnhout.

Naast deze grote gebeurtenissen had het personeel de handen vol met zijn dagelijkse taken, zoals de ontmanteling van drugslabo’s, interventies voor opruiming van stookolie, enzoverder.  In totaal waren er in 2021 maar liefst 2060 interventies, goed voor 67 630 werkuren.  Er werd meer dan een miljoen kilometer afgelegd om deze taken uit te voeren (1 156 607 km).

Tijdens deze dag willen we ook de internationale samenwerking van de verschillende instanties die werken rond civiele bescherming onder de aandacht brengen.  We denken hierbij dankbaar terug aan de internationale hulp vanuit verschillende lidstaten tijdens de watersnood in de zomer van vorig jaar.  België is een sterke speler en is ook solidair wanneer er aan ons land hulp wordt gevraagd.

 

Johan Boydens, eenheidschef in Brasschaat, verwoordt de essentie van het werk treffend: "Interventies waarbij we mensen helpen, er staan op de moeilijke momenten, bij grootschalige rampen, bij dagelijkse interventies op vraag van onze partners.  Wij staan altijd paraat.  Ik ben dan ook ontzettend fier op de medewerkers van de Civiele Bescherming en het is dan ook goed om dit werk naar waarde te schatten."
Ontdek de volledige getuigenis van Johan Boydens, Commandant van de Brasschaat-eenheid

 

Op deze dag willen wij alle medewerkers van de brandweerkazernes van Brasschaat en Crisnée, alsook onze partners op het terrein, zoals de brandweer, de politie, enz., bedanken voor hun onafgebroken inzet tijdens het afgelopen jaar! 

 

 

steven.vermeulen@ibz.fgov.be