Wervingscampagne: medewerkers noodcentrales 112/101 in het hart van onze organisatie

Noodcentrale 112
Informatiecampagne
Zoals we voortdurend benadrukken, is de rol van operatoren of calltakers als eerste schakels in de hulpverleningsketen cruciaal! Zij kunnen echt het verschil maken. Er zijn momenteel ongeveer 750 operatoren of calltakers.

 

De dienst HR 112/101 aan de bal!!!

 

Omdat het van essentieel belang is over voldoende personeel te beschikken, leveren de Algemene Directive Civiele Veiligheid en in het bijzonder de dienst HR 112/101 elk jaar aanzienlijke inspanningen om extra personeel voor de noodcentrales aan te werven.

Een paar cijfers van dit jaar om het punt te illustreren:

  • Van januari tot en met september 2023 werden in totaal 20 selectieprocedures opgestart (18 selectieprocedures - waarvan 17 afgesloten - voor operatoren 112/calltakers 101 en twee bevorderingsexamens op B-niveau);
  • In totaal schreven 3.284 kandidaten zich in voor deze selectieprocedures;
  • Hiervan schreven 450 personen die slaagden voor de schriftelijke test zich in voor het mondelinge interview;
  • Voor het mondelinge gedeelte zijn al 139 interviewdagen georganiseerd (dit jaar komen er nog meer);
  • In totaal hebben in 2023 al 120 nieuwe personeelsleden een functie aanvaard in een van onze 112- en 101 noodcentrales. Sommigen van hen zijn al begonnen met de basisopleiding, anderen zullen binnenkort beginnen;
  • Er lopen momenteel twee selectieprocedures (FR + NL) voor het CIC Brussel en kandidaten die geslaagd zijn voor het schriftelijk examen (23 FR en 11 NL) zijn momenteel bezig met de taalexamens; 
  • Een selectieprocedure voor de 101/112 noodcentrales van de provincie Luik - Duitstalige calltakers/operatoren - is momenteel aan de gang (31 kandidaten zijn geslaagd voor de schriftelijke test).

Deze wervingsinspanningen zullen in 2024 onverminderd doorgaan, omdat we ons bewust zijn van de absolute noodzaak om voldoende personeel te hebben om onze belangrijke missie zo effectief mogelijk te kunnen uitvoeren.

Dit alles wordt gedaan door een zeer gemotiveerd HR 112/101 team dat nooit stopt, want het 'selectie'-aspect is slechts een klein deel van de verantwoordelijkheden van deze kleine afdeling.

Ervoor zorgen dat we genoeg personeel hebben om noodoproepen van het publiek te beantwoorden, zorgen voor het welzijn op het werk van onze collega's in deze veeleisende rol en technische verbeteringen aanbrengen - dat zijn onze belangrijkste zorgen. We zijn er voor jou!