Internationale Dag van de Brandweer: het dagelijkse leven van de brandweerlieden in tijden van COVID-19

Brandweer
Evenement
De COVID-19-pandemie stelt ons land voor ongekende en ingrijpende uitdagingen. De hulpverleningszones hebben passende maatregelen getroffen om die uitdagingen het hoofd te bieden. Dinsdag 4 mei, de Internationale Dag van de Brandweer (IDB) is de gelegenheid om vertegenwoordigers van de brandweer aan het woord te laten. Zij vertellen hoe zij zich al meer dan een jaar lang heruitvinden om hun essentiële opdrachten tot een goed einde te brengen in moeilijke omstandigheden.
© Chris Beaupère

Op 4 mei, de dag van Sint-Florian – de patroonheilige van de brandweer in de Angelsaksische landen - wordt hulde gebracht aan de brandweerlieden. In België zijn er 10.900 vrijwillige brandweerlieden en 6.400 beroepsbrandweerlieden, verspreid over 34 hulpverleningszones en de Brusselse DBDMH. De brandweer staat de bevolking 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 bij in de meest uiteenlopende omstandigheden: bij brand, verkeersongevallen, dringende medische hulp, vervuiling, bedrijfsongevallen, en nog heel wat andere incidenten.

Tijdens de eerste lockdown heeft de brandweer minder interventies uitgevoerd, onder andere door een daling van het aantal verkeersongevallen. Maar door de pandemie werd de brandweer wel meteen voor heel wat nieuwe uitdagingen geplaatst.

Door de diverse aard van zijn opdrachten beschikt de brandweer over een groot aanpassingsvermogen. Daarom kan hij reactief optreden in een volkomen nieuwe context.  Brandweerlieden zijn bijvoorbeeld reeds vertrouwd met ontsmettingsprocedures omdat ze opgeleid zijn om op te treden in noodsituaties zoals chemische of radiologische ongevallen. Ook in normale tijden vervoeren ze mensen met infectierisico's (meningitis, tuberculose, schurft, enz.) en passen ze protocollen toe om het risico op besmetting zo laag mogelijk te houden. De brandweerlieden hebben door dit aanpassingsvermogen hun opdrachten efficiënt kunnen aanpassen om op te treden in het kader van de gezondheidscrisis.

In de moeilijke context van COVID-19 hebben zij verschillende essentiële opdrachten uitgevoerd:

 • het vervoeren van (mogelijk) besmette personen in de ziekenhuizen; 

 • het vervoeren van persoonlijke beschermingsmiddelen;

 • en het actief deelnemen aan de vergaderingen van de provinciale crisiscellen.

Om deze opdrachten tot een goed einde te kunnen brengen en zichzelf tegelijk te beschermen tegen besmetting, heeft de brandweer zijn dienst moeten herorganiseren en zijn procedures moeten aanpassen.

© Wim Hadermann© Wim Hadermann

Ontdek de getuigenissen hierover van Katrien De Maeyer, Bert Brugghemans, Paul-Henri Menet, Cécile Fievez en Stéphane Thiry.

Aan alle brandweerlieden, bedankt!

 • Katrien De Maeyer, commandant van Brandweerzone Rand: “Bij het begin van de coronacrisis hebben we onze oefeningen en opleidingen stopgezet en beperkten we het aantal samenkomsten. Enkel de interventies bleven behouden. Maar ook daar evalueerden we hoe we deze zo veilig mogelijk konden laten plaatsvinden.
  Lees meer
   
 • Bert Brugghemans, commandant van Brandweer Zone Antwerpen: “Bovendien is de brandweer ongelofelijk sterk in het oplossen van problemen die nog niemand kent of waar nog geen oplossing voor bestaat. In het afgelopen jaar hebben we dat nogmaals bewezen door in de acute fase als eerste bepaalde taken op ons te nemen die later dan door anderen werden overgenomen.
  Lees meer
   
 • Stéphane Thiry, commandant van Hulpverleningszone Luxemburg: “Wat kunnen we zeggen over het belang van het menselijke aspect in dit materieel en feitelijk beheer?  Wel, het nodige belang hechten aan het menselijk aspect en dit centraal stellen binnen onze activiteiten is steeds één van onze prioriteiten gebleven doorheen dit trieste en lastige avontuur!” 
  Lees meer
   
 • Paul-Henri Menet, vrijwilliger-sergeant en spoedverpleegkundige in de Hulpverleningszone Wallonie Picarde: "Dans les maisons de repos et de soin, notre mission n’avait pas pour but de contrôler le travail effectué, mais plutôt d’apporter une aide et de mettre en place des procédures logistiques et d’hygiène pour enrayer la propagation de l’épidémie au sein de l’établissement concerné."
  Lees meer
   
 • Cécile Fievez, verantwoordelijke voor de dienst « prévision » in de Hulpverleningszone Wallonie Picarde: "Grâce aux données récoltées sur la plateforme informatique, un comité se réunissait quotidiennement et virtuellement afin de faire un point sur la situation des établissements considérés comme clusters, là où plus de 10 cas de Covid-19 étaient recensés. Nous intervenions ensuite dans les maisons de repos qui en faisaient la demande."
  Lees meer