Veertiendaagse van de Veiligheid focust op keukenrisico’s

Brandweer
Informatiecampagne
Vermijd brand aan het fornuis!

De Federale Overheidsdienst Binnenlandse zaken lanceert een grootschalige campagne rond brandpreventie “Vermijd brand aan het fornuis!”. Jaarlijks zijn er 10.000 huisbranden, met een tol van 100 dodelijke slachtoffers. En toch kunnen goede gewoontes heel wat risico’s voorkomen en levens redden. De campagne loopt dit jaar van 10 tot en met 25 september.

De 14-daagse van de Veiligheid

De campagne “Vermijd brand aan het fornuis!" staat centraal in de 14-daagse van de Veiligheid, die jaarlijks door de Algemene Directie Veiligheid en Preventie georganiseerd wordt in samenwerking met de brandweer en andere partners. Dit jaar loopt dit evenement van 10 tot en met 25 september. Honderd brandweerkorpsen zullen een opendeurdag houden in de loop van die twee weken. Bezoekers kunnen daarbij tal van demonstraties bijwonen en volop informatie rond brandpreventie inwinnen, waarbij dit jaar de keukenrisico’s in de kijker worden geplaatst. Het overzicht en de data van de opendeurdagen van de deelnemende brandweerkorpsen zijn terug te vinden op www.speelnietmetvuur.be (rubriek kalender).

Philip Willekens, directeur van directie Lokale Integrale Veiligheid : « De keuken is een risicovolle plaats wat brand betreft. Bescherm u tegen gevaar: gebruik de kookplaat niet als verwarmingstoestel, ververs regelmatig het frituurvet, reinig regelmatig de broodrooster. Zulke attente handelingen kunnen uw leven redden en dat van uw gezin ».

Startschot

In Hanuit en bij vele andere brandweerdiensten zullen tijdens deze 14-daagse van de Veiligheid de brandpreventieadviseurs de burger trachten te sensibiliseren voor de brandrisico’s en vooral hen te leren om hier op een adequate manier mee om te gaan. Deze brandpreventieadviseurs, BPA, zijn brandweermensen die opgeleid zijn om gratis objectief en kwalitatief advies te geven aan de burger over brandpreventie in particuliere woningen.

In de praktijk : de belangrijkste tips ter voorkoming van keukenrisico’s !

 • Laat potten en pannen niet zomaar op het vuur staan.
 • Vergeet het kooktoestel niet uit te zetten als je de keuken verlaat.
 • Laat de gasaansluiting regelmatig nakijken.
 • Gebruik de kookplaat niet als verwarmingstoestel.
 • Niet alle voorwerpen mogen in je microgolfoven. Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing van het toestel.
 • Sluit het voedsel niet hermetisch af. Zorg er bij het opwarmen voor dat de stoom kan ontsnappen.
 • Ververs regelmatig het frituurvet (na ongeveer 10 keer).
 • Laat de friteuse nooit onbewaakt achter terwijl het aanstaat.
 • Reinig of vernieuw de vetfilter van de dampkap minstens 4 keer per jaar.
 • Flambeer nooit onder een werkende dampkap.
 • Schakel de dampkap uit indien een pot of de friteuse vuur vat.
 • Houd lucifers en aanstekers buiten het bereik van kinderen.
 • Ga na of lucifers volledig gedoofd zijn.
 • Pas op voor CO-vergiftiging, indien je geiser op gas werkt. Voorzie voldoende ventilatie.
 • Beperk het aantal toestellen dat je aansluit op een verlengsnoer of verdeelstekker (overschrijd het maximaal vermogen niet).
 • Vermijd elk contact met water. Houd stopcontacten, verlengsnoeren en verdeelstekkers buiten het bereik van kinderen.
 • Houd brandbare materialen (kookboeken, keukenpapier, gordijnen,…) uit de buurt van warmtebronnen (bijvoorbeeld kookplaat van het kooktoestel).
 • Houd ontvlambare producten buiten het bereik van kinderen.
 • Sla die producten niet op in de keuken.
 • Sla het nummer van het antigifcentrum (070/245 245) op in je gsm of leg het naast de telefoon.
 • Schakel kooktoestellen zoals een fondue- of gourmettoestel, een schotelverwarmer,... uit als je de ruimte verlaat.
 • Plaats de oven buiten het bereik van kinderen om brandwonden te voorkomen.
 • Neem een ovendeur die niet opwarmt aan de buitenkant.
 • Reinig regelmatig de broodrooster.

Meer informatie vindt u op de site www.speelnietmetvuur.be (klik «keukenrisico’s»).

Specifiek ontwikkeld materiaal voor brandpreventie in de keuken:

Voor de campagne « Vermijd brand aan het fornuis » heeft de Algemene Directie Veiligheid en Preventie verscheidene middelen ingezet. Zij werden verspreid onder het grote publiek via de brandweerdiensten en de gemeenten.

De meeste informatiedragers zijn terug te vinden op de website www.speelnietmetvuur.be

 • Affiche « Vermijd brand aan het fornuis »
  Aan de hand van deze affiche kunnen de verschillende kazernes de data van hun opendeurdagen meedelen. Ook laat zij het belang van correcte bescherming tegen keukenrisico’s zien.
 • Folder « Vermijd brand aan het fornuis  »
  Deze folder omvat de verschillende brandrisico’s in de keuken en de manieren om zich daartegen te beschermen.
 • Fiches « Hoe risico’s in de keuken te voorkomen ? »
  Deze fiches zijn enkel in pdf-formaat beschikbaar op de site www.speelnietmetvuur.be .
  Zij omvatten dezelfde informatie als de folder « Vermijd brand aan het fornuis », maar dan uitvoeriger en meer gedetailleerd.
 • Demonstratiebord « Risico’s in de keuken »
  Dit magneetbord van 2m x 1m toont de verschillende brandrisico’s die in een keuken kunnen optreden. Het bord is geschikt voor een spel of infosessie rond dat thema.
 • Ballon « Met een blusdeken bij de hand, ben je gewapend tegen brand !»
 • Film « Brandpreventie in de keuken »
  Deze film toont de verschillende keukenrisico’s en de middelen om zich daartegen te beschermen.