Het KCCE en de ADVP organiseren informatiesessies over de wijzigingen die aangebracht zijn aan de “ basisnormen ”

Brandweer
Het koninklijk besluit van 12 juli 2012 wijzigt het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan nieuwe gebouwen moeten voldoen.

De preventieofficieren hebben als opdracht om de toepassing van deze reglementering te controleren. Om hen te helpen om deze wijzigingen, die op 1 december 2012 in werking treden, te kennen en te begrijpen, organiseert het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) in samenwerking met de Algemene Directie Veiligheid en Preventie (ADVP) gratis 2 Nederlandstalige informatiesessies op 24 en 30 november 2012.

De basisnormen die de minimale voorwaarden vastleggen waaraan het ontwerp, de bouw en de inrichting van gebouwen moeten voldoen, worden ingedeeld in 6 bijlagen:

 • Terminologie
 • Lage gebouwen
 • Middelhoge gebouwen
 • Hoge gebouwen
 • Brandreactie
 • Industriegebouwen

De omvangrijke en complexe wijzigingen van 12 juli 2012 betreffen:

 • Aanpassing van alle voorschriften betreffende de bijlagen 2, 3 en 4 inzake brandweerstand van de bouwelementen en –materialen aan de Europese regelgeving;
 • Invoeren van het Europees systeem voor wat betreft de indeling van voor de bouw bestemde producten in klassen van materiaalgedrag bij brand;
 • Herziening van de bijlage 5 /1 tot vaststelling van de vereisten inzake brandweerstand op grond van het risico dat gepaard gaat met het type van bezetting van de gebouwen;
 • Opnemen van nieuwe eisen voor enkelvoudige en dubbelwandige gevels ;
 • Invoeging van bepalingen inzake de verluchting van de liften in «lage-energiegebouwen»;
 • Opnemen van de eisen in verband met groendaken ;
 • De gemeenschappelijke eisen in verband met de doorvoeringen zijn opgenomen in de bijlage 7.

Deze basisnormen en hun aanpassingen zullen na de informatiesessie geraadpleegd kunnen worden op het platform van het KCCE “CMS” .

Voor wie?
De preventieofficieren die als opdracht hebben om de toepassing van deze reglementering te controleren.

Wanneer?
Zaterdag 24 november 2012 van 9u30 tot 15u30 (onthaal vanaf 9u)
OF
Vrijdag 30 november 2012 van 14u tot 20u (onthaal vanaf 13u30)

Waar?
Op 24 november 2012 in het provinciaal opleidingscentrum van Antwerpen:
Oostmalsesteenweg 75 – 2520 Emblem
Op 30 november 2012 in het provinciaal opleidingscentrum van Vlaams-Brabant :
Poverstraat 75 – 1731 Asse

Inschrijving?
Inschrijving is verplicht en kan door vóór 21 november 2012  een e-mail te sturen naar: Natalie.DeBacker@ibz.fgov.be

Catering ?
Sandwiches en drank worden tijdens de infosessie aangeboden.