Ministerieel besluit van 25 januari 2018 houdende benoeming van de voorzitters en de plaatsvervangende voorzitters van de beroepskamer voor het operationeel personeel van de hulpverleningszones.

Brandweer
Personeel
Administratief statuut

Geïntegreerde wijzigingen:

  • M.B. van 02.07.2018 - Pbl. 09.07.2018
  • M.B. van 08.04.2022 - Pbl. 25.05.2022
  • M.B. van 30.03.2023 - Pbl. 05.09.2023

 

05.09.2023
Ministerieel besluit
1 pagina