Catalogus Voortgezette Opleiding

Brandweer
Andere opleidingen
Attestopleidingen
Brevetopleidingen
Getuigschriftopleidingen

Update Catalogus Voortgezette opleiding beschikbaar

De nieuwe editie van de catalogus Voortgezette opleiding voor de leden van de brandweer is vanaf nu beschikbaar.
Deze update bevat een dertigtal nieuwe opleidingen, die na positief advies van de Hoge Raad voor de opleiding van de brandweer en na goedkeuring door de Minister, erkend worden als voortgezette opleiding.
Ze kunnen door de meeste provinciale opleidingscentra georganiseerd worden en zullen dus ook gesubsidieerd worden.
 
Het gaat onder meer om nieuwe opleidingen rond de grote thema’s brandbestrijding, technische hulpverlening en gevaarlijke stoffen, maar ook om onder andere Virtueel oefenen, Werken op hoogte en ICMS.

 

Author: 
KCCE
Datum publicatie: 
01.03.2023
Aantal pagina's: 
43 & 251