Koninklijk besluit van 10 juni 2014 tot vastlegging van de mandaattoelage van de commandant van een hulpverleningszone en van de grenzen van de vergoeding van de bijzondere rekenplichtige.

Fire brigade
Staff
Financial status

Geïntegreerde wijzigingen:

  • K.B. van 06.02.2022 - Pbl. 09.03.2022
09.03.2022
Koninklijk besluit
2 pagina's