Koninklijk besluit van 17 oktober 2011 betreffende de 112-centra en het agentschap 112.

Emergency centres 112
Basic law

Geïntegreerde wijzigingen:

  • K.B. van 29.08.2012 -Pbl. 19.09.2012
  • K.B. van 23.08.2014 - Pbl. 12.09.2014
23.08.2014
Koninklijk besluit
6 pagina's